Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Theo chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, chiều ngày 27/11, phiên trù bị Đại hội đã chính thức diễn tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày mai.