Phật tử Phúc Hùng – Chùa Đại Tuệ, Nghệ An, cảm tác thơ tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ

Thế là :

Tùng Lâm thạch trụ đã về Tây

Xa miền Quang Lãng buổi sáng nay

Còn đâu nữa những tháng ngày

Cửa thiền nay đã bóng Thầy rời xa

XUẤT GIA

Nhớ Thầy xưa !

Đất Ninh Bình địa linh hun đúc

Cửa thiền môn sớm những muốn mong

Quyết tâm lòng đã dặn lòng

Nhất tâm thế xuất những mong sẽ thành

Từ bản quán quê hương Yên Khánh

Chín tuổi đầu Thầy đã xuất gia

Chùa Quán – Khánh Phú quê nhà

Cửa thiền cùng với nông gia tháng ngày

Ở nơi đây ngoài câu kinh kệ

Để hiểu sâu Thầy lại chử Nho

Để rồi biển học vô bờ

Hành trang tu tập ước mơ toại thành

Mười ba tuổi đến chùa Dương Phạm (1929)

Ba năm sau thụ giới Sa Di (1932)

Một lòng hướng Phật hành trì

Không ngừng không nghĩ đường đi quyết rồi

Mười tám tuổi (1934)Thầy theo y chỉ

Chốn Viên Minh – Khai Thái – Tầm Khê (1)

Luôn luôn phát nguyện Bồ đề

Thiện tâm Phật độ chở che tháng ngày

Hai mươi tuổi(1936) Cụ túc – Bồ tát

Đại giới đàn Bút Tháp – Bắc Ninh

Pháp giới đầy đủ bên mình

Tầm phương cầu đạo bình sinh tháng ngày

Sơn môn lớn Thầy đều quá bộ

Tế Xuyên rồi Hương Tích đều qua

Xuất dương theo bạn không mà… (2)

Ở nơi thôn dã quê nhà chân tu

Đời Thầy sống thanh bần lạc đạo

Ngày nối ngày kinh, sách niềm vui

Cấy, cày sinh kế nuôi người

Ở Thầy luôn giữ trọn đời đường tu !

QUÁ TRÌNH HÀNH ĐẠO

Năm năm hai(1952) vân du hành đạo

Chốn Hữu Bằng – Kiến Thụy – Hải Phòng

Linh Ứng gạn đục khơi trong

Đạo – Đời gắn bó trong lòng nhân dân

Năm năm bảy(1957)Thầy về chốn Tổ

Viên Minh đình – Quang Lãng – Phú Xuyên

Chăm lo phật sự ngày đêm

Một lòng thờ Phật chí bền vững tâm

Năm sáu mốt (1961) tổ sư Quảng Tốn

Đời thứ hai(3) theo Phật về Tây( phương)

Kế đăng lại tiếp đến thầy

Thứ ba trù trí nơi đây những ngày

Tổ đình này Viên Minh – chùa Ráng

Trưởng Sơn môn Đa Bảo đến nay

Sáu mươi năm biết bao ngày

Cùng hàng hậu học chung tay  góp phần

Năm tám bảy(1987) Đệ nhất Pháp chủ(4)

Ba cao tăng chỉ dụ về đây

Mời Thầy lên với việc này

Hiệu đính Đại tạng kinh đây chủ trì

Và tiếp nối những ngày Phật sự

Đảm Trưởng ban trị sự Hà Tây(1993-2008)

Trung cấp phật học nơi này

Thầy làm Hiệu trưởng những ngày tiếp theo(1993-2008)

Ủy viên kiêm( soát) Hội đồng trị sự(1992-1997)

Phó chủ tịch chức vụ đảm thêm(1997- 2007)

Nghiên cứu Phật giáo nối liền

Đảm trách Viện trưởng càng thêm bề dày(2003-2007)

Lại tiếp nối Phó ban giáo dục

Và Phó ban tăng sự trung ương(1997-2007)

Thạch trụ trên mọi chặng đường

Đức cao vọng trọng tấm gương sáng ngời

Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký(2002-2007)

Được Đại hội tín nhiệm tôn suy(5)

Đệ tam Pháp chủ ba kỳ(2007-2021)

Tùng Lâm Thạch trụ sử ghi công Thầy !

NGHIÊN CỨU, DỊCH THUẬT

Thầy là bậc cao tăng thông tuệ

Hiểu am tường Thánh giáo đông tây

Đại Từ điển Phật học *này

Kinh Pháp hoa *đó ai hay bằng Thầy

Kinh Bách Dụ*, Phật Tổ tam kinh*

Phât học là tuệ học*đỉnh cao

Kinh Di Đà Viên Trung sao*

Dư Âm Bát Nhã* lẽ nào ta quên ?

Thầy để lại cho hàng hậu học

Đức khiêm nhường mô phạm sáng ngời

Lời Thầy để lại Thầy ơi

Đã, đang mãi mãi Đạo

-Phật tử đạo tràng Phổ Hiền – Chùa Đại Tuệ – Nghệ An. Thành kính cảm tác và đỉnh lễ Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN.