Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 – Khoá IX Hội đồng Trị sự GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

——————
Số : 038/NQ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ KỲ 3 – KHÓA IX HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Hội nghị Kỳ 3 – Khoá IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 15/01/2024 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thảo luận, thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội được dự kiến triển khai trong năm 2024.

 

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh tối cao của chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, chư vị Hòa thượng thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực và chư vị Phó Chủ tịch Hội  đồng Trị sự GHPGVN.

 

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đến tham dự và phát biểu với Hội nghị. Đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục A02 – Bộ Công an, các Ban ngành Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Quý Đại biểu, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2023 nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
 2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
 3. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
 4. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
 5. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình gồm 19 Hòa thượng, 77 Thượng tọa, 25 Ni trưởng, 202 Ni sư. (đính kèm danh sách).
 6. Giao Ban Thư ký hoàn thiện kịch bản Tổng thể và kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh.
 7. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có Thông tư vận động tài chính cúng dường Đại lễ Vesak năm 2025.
 8. Hội nghị ghi nhận ý kiến đề nghị của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS đại diện Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Ban Thư ký có tờ trình Đức Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, các Cơ quan Nhà nước hỗ trợ công việc liên quan (đính kèm kiến nghị). 
 9. Hội nghị ghi nhận phát biểu của các Trưởng Ban, Viện trưởng và các Đại biểu dự Hội nghị, giao Ban Thư ký nghiên cứu tiếp thu đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2024. 
 10. Ghi nhận tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Hoài Bắc Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. 
 11. Giao Ban Thư ký và Ban Pháp chế Trung ương nghiên cứu thành lập Tổ Tư vấn Pháp lý thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. 
 12. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thìn – Tết cổ truyền dân tộc trang nghiêm, tiết kiệm và tránh các yếu tố không đúng Chính pháp trong lễ hội. Nhất là tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh khi tập trung đông người trong các khóa lễ Cầu Quốc thái dân an đầu xuân năm mới.
 13. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng phong trào tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào văn hóa an toàn trong tham gia giao thông; Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v… Đặc biệt, tích cực công tác cứu trợ, từ thiện xã hội.
 14. Nhất trí về báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ghi nhận ý kiến, nhận xét của Ban Kiểm soát về tài chính và hoạt động của Giáo hội. 
 15. Giao Ban Thư ký và 02 Văn phòng Giáo hội Trung ương triển khai Nghị quyết Hội kỳ 3 Khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN để phổ biến và thi hành; Chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN để Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2024.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 16giờ00 ngày 15 tháng 01 năm 2024 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

  TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn