Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kỳ 3, khóa IX

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


—————-
Số :     /NQ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 13/01/2024 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội được dự kiến triển khai trong năm 2024.

 

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

 

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đến tham dự và phát biểu với Hội nghị. 

 

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2023 nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Báo cáo đính kèm)
 2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Chương trình đính kèm)
 3. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương giữ ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
 4. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
 5. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình gồm 19 Hòa thượng, 77 Thượng tọa, 25 Ni trưởng, 222 Ni sư. (đính kèm danh sách).
 6. Giao Ban Thư ký hoàn thiện kịch bản Tổng thể và kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh.
 7. Hội nghị ghi nhận ý kiến đề nghị của HT. Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS đại diện Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Ban Thư ký có tờ trình Đức Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, các Cơ quan Nhà nước hỗ trợ công việc liên quan (đính kèm kiến nghị). 
 8. Hội nghị ghi nhận phát biểu của các Trưởng Ban, Viện trưởng và các Đại biểu dự Hội nghị, giao Ban Thư ký nghiên cứu tiếp thu đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2024.
 9. Ghi nhận tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Hoài Bắc Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. 
 10. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thìn – Tết cổ truyền dân tộc trang nghiêm, tiết kiệm và tránh các yếu tố mang tính mê tín trong lễ hội. Nhất là tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh khi tập trung đông người trong các khóa lễ Cầu Quốc thái dân an đầu xuân năm mới.
 11. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng phong trào tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào văn hóa an toàn trong tham gia giao thông; Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v… Đặc biệt, tích cực công tác cứu trợ, từ thiện xã hội.
 12.  Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội Trung ương hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị để trình Hội kỳ 3 – Khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 15/01/2024 biểu quyết thông qua.   

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 17giờ00 ngày 13 tháng 01 năm 2024 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

 

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn