LINK TẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ĐỂ THAM DỰ TRÌ TỤNG KINH TRỰC TUYẾN TẠI LỄ TƯỞNG NIỆM (TRUY ĐIỆU) ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN

Lễ tưởng niệm (truy điệu) Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được kết nối từ điểm cầu chính tại Tổ đình Viên Minh, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội TP. HCM và các điểm cầu lễ tưởng niệm tại BTS Phật giáo các tỉnh thành và các tự viện tại nước Lào và các tòng lâm tự viện tổ đình trong cả nước.

Lễ tưởng niệm (truy điệu) trang nghiêm tổ chức vào lúc 09h00 sáng ngày 24/10/2021 (19/9 AL) được truyền hình trực tiếp trên Facebook và youtube: Phật sự online, An viên và Butta.

Địa chỉ tham dự lễ trì tụng kinh trực tuyến quý vị hoan hỷ click vào banner dưới đây 

CLICK VÀO BANNER DƯỚI ĐÂY TẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

TRÌ TỤNG TRỰC TUYẾN TẠI LỄ TƯỞNG NIỆM (TRUY ĐIỆU)