Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được Đại hội IX suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được Đại hội IX suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN