Hòa thượng Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chúc mừng thành công Đại hội

THƯ CHÚC MỪNG CỦA HÒA THƯỢNG HỘI TRƯỞNG HIỆP HỘI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC.

– Kính gửi Trưởng lão Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhận được tin vui Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành thuận lợi. Trưởng Lão Thích Thiện Nhơn một lần nữa vinh nhận Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin thay mặt toàn thể thành viên Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và nhân danh cá nhân xin gửi đến Trưởng lão Thích Thiện Nhơn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nhiệt liệt.

Hai nước Việt Nam, Trung Quốc núi sông liền một dải, Phật giáo hai nước đồng căn đồng nguyện, mối giao lưu giữa Phật giáo hai nước có nguồn gốc lịch sử lâu dài và liên tục. Trưởng lão Thích Thiện Nhơn từ trước đến nay luôn rất ủng hộ cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu giữa giới Phật giáo hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2018, Trưởng lão Thích Thiện Nhơn đã dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam, Chư vị Pháp hữu tham gia diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ V được tổ chức tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong lời phát biểu của Trưởng lão tại diễn đàn đã khẳng định: “Phật giáo có tác dụng vô cùng quan trọng trong mối giao lưu giữa các nước có nền văn hóa khác nhau trên thế giới”. Vào tháng 5 năm 2019, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cũng vô cùng vinh hạnh được Trưởng lão Thích Thiện Nhơn mời đến Việt Nam tham gia các hoạt động chúc mừng Đại lễ VESAK Liên Hợp Quốc lần thứ XVI và nhận được sự tiếp đón rất thân thiết.

Chúng tôi cũng kỳ vọng trong tương lai, dưới sự lãnh đạo và ủng hộ của Trưởng lão Thích Thiện Nhơn, tình hữu nghị giữa Phật giáo đồ hai nước Việt Nam, Trung Quốc càng thêm kiên cố, sự hợp tác giữa các đoàn thể Phật giáo của hai nước càng thêm mật thiết, sự giao lưu giữa giới Phật giáo hai nước càng thêm phong phú, sinh động.

Nhân dịp này, một lần nữa xin chúc mừng Trưởng lão Thích Thiện Nhơn vinh nhận Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc nguyện Trưởng lão thân tâm khang thái, pháp hỷ sung mãn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phật sự hưng long. Mối quan hệ hữu hảo giữa Phật giáo hai nước Việt Nam, Trung Quốc bước thêm một hướng mới trong tương lai.

Bắc Kinh, ngày 01 tháng 12 năm 2022 .
Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác
(Đã ấn ký)