Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào cùng ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Chiều ngày 26/12, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã diễn ra buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sau đây viết tắt là VBS) và Liên minh Trung ương Phật giáo Lào.