Đồng Nai: Thiêng liêng lễ truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm

Lễ truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm, một nghi thức thiêng liêng được thực hiện vào những ngày vía Đức Bồ-tát Quan Thế Âm, qua đó nhận diện sự tiếp nối công hạnh của Bồ-tát để tu tập và nuôi dưỡng thiện căn, lòng từ bi rộng lớn.

Chùa Quốc Ân Khải Tường trang nghiêm, long trọng tổ chức Lễ thắp nến truyền đăng giữa không gian rộng lớn của một ngôi già lam uy nghi, tọa lạc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã quy tụ hàng ngàn người tham dự trong tối ngày 2/11 (nhằm ngày 19 tháng 9 năm Quý Mão).

Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai và 100 chư Tăng Ni đã hiện diện chứng minh, tham dự buổi lễ.

Đúng 18 giờ, Ban quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường tác bạch cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm lễ trường, chính thức cử hành đại lễ.

Tại lễ trường, Hòa thượng Viện chủ cùng chư vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và tụng kinh cầu cho Quốc thế dân an, chúng sanh an lạc, nguyện cho chúng hữu tình đều phát khởi tín tâm, nương theo lời Phật dạy, cùng nhau thực hành Bồ-tát đạo.

Ánh sáng trí tuệ của Phật, ánh sáng thay cho hạnh nguyện của Bồ-tát Quan Thế Âm được Hòa thượng Viện Chủ thắp lên, trao truyền cho chư tôn đức, lần lượt đến toàn thể Phật tử có mặt. Ánh sáng trong từng ngọn nến mang ý nghĩa “truyền đăng tục diệm”, kỳ vọng vào thế hệ sau nối tiếp giữ gìn mạng mạch Phật pháp.

Là người đệ tử Phật, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối trí tuệ, lan tỏa chánh pháp, lòng từ bi, tình yêu thương bao la của chư Phật, Bồ-tát và Thầy Tổ đã chứng đắc, giữ gìn và truyền lại qua bao đời. Đây cũng là con đường chân lý mang lại lợi lạc cho chúng sanh, đồng thời là yếu tố giúp chúng ta từng bước vượt qua đau khổ, đạt được giác ngộ, giải thoát.

Phát biểu khai mạc Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Cuộc sống hiện tại với biết bao sự biến động bởi những ảnh hưởng từ yếu tố con người và tự nhiên. Vì thế hơn lúc nào hết, việc thực hành lối sống tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng từ bi, sự lắng nghe, cảm thông và yêu thương cần được nhân rộng nhiều hơn nữa.”

Đại đức Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, nhân kỷ niệm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, những người con Phật chúng ta đều hướng tâm quy kính và cảm niệm ân đức của Ngài. Nguyện tu tập theo công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm và bày tỏ tấm lòng quy kính của mình đối với Ngài một cách cao quý và đầy ý nghĩa nhất để tuệ giác và tâm từ bi luôn luôn hiện hữu trên thế gian.

Bày tỏ sự đồng cảm và san sẻ yêu thương đối với người yếu thế như công hạnh của Bồ-tát Quan Thế Âm, dịp này Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường đã làm công tác từ thiện xã hội và bằng việc phát 300 phần quà cho người khiếm thị và khuyết tật cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đăng Huy