Đồng Nai: Ban Hoằng pháp Trung ương khu vực phía Nam, Phân ban Đào tạo giảng sư và Tăng, Ni khóa XI, XII Trung, Cao cấp Giảng sư đảnh lễ đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sáng ngày 27/10/2023, Đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương khu vực phía Nam, chư Tôn đức Phân ban Đào tạo giảng sư, Ban Điều hành và Tăng, Ni giảng sinh khóa XI, XII Trung, Cao cấp Giảng sư đã quang lâm về chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, Đồng Nai) vấn an, đảnh lễ đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường

Đoàn Ban Hoằng pháp TƯ có: Thượng toạ Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Điều hành đào tạo Giảng sư khu vực phía Nam; Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên Thường Trực HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Điều hành đào tạo Giảng sư khu vực phía Nam; Hoà thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ; Hoà thượng Thích Nhật Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ, Phó ban Điều hành Phân ban đào tạo Giảng sư; TT. Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ; Đại đức Thích Minh Ân – Uỷ viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Điều hành đào tạo Giảng sư khu vực phía Nam; Thượng toạ Thích Quảng Pháp – Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Ban Điều hành Phân ban đào tạo Giảng sư, chư Tôn đức Ban Điều hành Phân ban đào tạo Giảng sư cùng trên 180 vị Tăng, Ni sinh khóa XI, XII Trung, Cao cấp giảng sư.

Đại diện phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ, TT. Thích Phước Nghiêm vấn an sức khỏe đến đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Đại diện đoàn, Thượng toạ Thích Phước Nghiêm kính lời vấn an sức khỏe đến đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, nguyện Ngài sức khỏe khương an, tứ đại nhu hòa, mãi là Tòng lâm Thạch trụ che chở dìu dắt hàng Tăng Ni trong công cuộc hoằng pháp độ sanh, thừa đương Phật sự. Thượng tọa cũng báo cáo lên đức Hòa thượng Chủ tịch về một ngày làm việc của Đoàn Ban Hoằng pháp TƯ và Ban Điều hành đào tạo Giảng sư khu vực Phía Nam tổ chức Hội thi thực tập diễn giảng, Tăng Ni sinh 2 Khoá Cao – Trung cấp Giảng sư cùng tham dự trên 180 vị, chia làm 4 nhóm dành cho 2 lớp Cao cấp Khoá 11 & Khoá 12. Có 13 vị đăng ký dự thi, trong đó có: 8 vị Tăng và 5 vị Ni với 13 chủ đề Phật pháp căn bản như: Đạo Phật, Vô Thường, Tam Vô Lậu học, Vu Lan Báo Hiếu, Tứ Ân…

HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Phát biểu đạo từ, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN tán thán công đức của chư Tôn đức Trong Ban Hoằng pháp TƯ, Ban Điều hành đào tạo Giảng sư khu vực phía Nam đã tổ chức Hội thi diễn giảng giáo lý để Tăng Ni khóa sinh có cơ hội được trình bày trước đại chúng, chia sẻ và học tập lẫn nhau. Đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu từ chư Tôn đức trong Ban Giám khảo thông qua phần nhận xét, đánh giá sẽ giúp cho Tăng Ni khóa sinh có thêm những bài học trân quý và động lực để hoàn thành quá trình học tập và hoằng pháp độ sinh. Hòa thượng chúc cho Hội thi thuyết giảng giáo lý thành công tốt đẹp.

ĐĐ. Thích Minh Ân – Uỷ viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban điều hành đào tạo giảng sư khu vực phía nam

ĐĐ. Thích Minh Ân, thay mặt cho đoàn thành kính niệm ân đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và phát nguyện “Y giáo phụng hành” những lời đạo từ cao quý đức Hòa thượng đã truyền trao.

Hoà thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ
Hoà thượng Nhật Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ, Phó ban Điều hành Phân ban đào tạo Giảng sư

Tin, ảnh: Tuệ Tánh, Hoàng Út