Danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017-2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

 

DANH SÁCH
TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG
Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017 – 2022) HĐTS GHPGVN

TỈNH ĐẮK NÔNG: 01 vị

STT HỌ TÊN
PHÁP DANH
SINH NĂM HẠ LẠP THƯỜNG TRÚ
1.       TT. Thích Giác Hạnh
(Võ Đại Thuận )
1958 40
(1980)
Tịnh xá Ngọc Thiền
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 TỈNH GIA LAI: 01 vị

2.       TT. Thích Trí Yên
(Lê Thế Hùng )
1955 40
(1980)
Chùa Bửu Tịnh
Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai

TỈNH PHÚ YÊN: 02 vị

3.       TT. Thích Thông Hòa
(Phan Văn Vinh)
1959 40
(1980)
Chùa Bảo Tịnh
Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
4.       TT. Thích Nguyên Lai
(Hồ Đáo)
1937 40
(1980)
Chùa Thiền Sơn
Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

 Tp. ĐÀ NẴNG: 02 vị

5.       TT. Thích Từ Nghiêm
(Huỳnh Văn Hạnh)
1958 40
(1980)
Chùa Phổ Đà
Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
6.       TT. Thích Minh Thành
(Trương Minh Tư)
1946 40
(1980)
Chùa Viên Quang
Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 TỈNH BÌNH DƯƠNG: 02 vị

7.       TT. Thích Minh Nghĩa
(Nguyễn Kế Tài)
1951 40
(1980)
Chùa Linh Sơn
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8.       TT. Thích Tânm Ngộ
(Phạm Văn Đực)
1947 54
(1966)
Chùa Phổ An Hòa
Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 04 vị

9.       TT. Thích Thông Thiền
(Đặng Phước Đức)
1954 40
(1980)
Thiền viện Chơn Không
Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
10.   TT. Thích Thiện Thanh
(Võ Đình Tân)
1949 40
(1980)
Chùa Long Cốc (Hang Tổ)
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
11.   TT. Thích Giác Thông
(Đào Ngọc Loan)
1957 40
(1980)
Tu viện Pháp Viên
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
12.   TT. Thích Nguyên Chơn (Đỗ Trọng Phú) 1956 40
(1980)
Chùa Viên Quang
Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

TỈNH BÌNH ĐỊNH: 05 vị

13.   TT. Thích Nguyên Hỷ
(Phạm Nguyên Hỷ)
1949 44
(1976)
Chùa Long Sơn
Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
14.   TT. Thích Đồng Chơn
(Lê Ngọc Anh)
1954 44
(1976)
Chùa Phổ Bảo
Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
15.   TT. Thích Thị Quyên
(Nguyễn Long Thọ)
1952 44
(1976)
Chùa Bình Quang
Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
16.   TT. Thích Quảng Độ
(Võ Văn Lễ)
1959 40
(1980)
Chùa Long Hòa
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
17.   TT. Thích Phước Điền
(Trương Văn Sang)
1959 40
(1980)
Chùa Liên Trì
Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

 Tp. HỒ CHÍ MINH: 16 vị

18.   TT. Thích Đồng Bổn
(Nguyễn Thành Nam)
1957 40
(1980)
Chùa Xá Lợi
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
19.   TT. Thích Niệm Nhơn
(Nguyễn Văn Dương)
1935 56
(1964)
Chùa Phật Đà
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
20.   TT. Thích Hiển Định
(Lê Văn Phước)
1960 40
(1980)
Chùa Vạn Hải
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
21.   TT. Thích Chơn Tịnh
(Phan Văn Thức)
1953 42
(1978)
Chùa Thường Quang
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
22.   TT. Thích Huệ Đức
(Lê Văn Trực)
1957 41
(1979)
Chùa Phú Thọ
Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
23.   TT. Thích Thông Nhuận
(Nguyễn Long Tấn)
1947 40
(1980)
Chùa Thập Phương
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
24.   TT. Thích Hồng Lý
(Tăng Văn Biểu)
1947 46
(1974)
Chùa Long Huê
Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
25.   TT. Thích Minh Truyền
(Huỳnh Văn Sư)
1956 40
(1980)
Tịnh thất Thiên Đức
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26.   TT. Thích Thiện Hòa
(Nguyễn Văn Du)
1957 40
(1980)
Chùa Long Hưng
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
27.   TT. Thích Như Nguyện
(Nguyễn Thành Đồng)
1951 40
(1980)
Chùa Từ Tôn
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
28.   TT. Thích Thiện Nghĩa
(Nguyễn Văn Lắm)
1959 40
(1980)
Chùa Chơn Giác
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
29.   TT. Thích Huệ Ngộ
(Lê Văn Hồng)
1958 40
(1980)
Chùa Từ Quang
Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
30.   TT. Thích Tắc Hiệp
(Nguyễn Văn Đòn)
1948 40
(1980)
Chùa Pháp Thành
Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
31.   TT. Thích Quảng Thạnh
(Trần Văn Ro)
1944 40
(1980)
Chùa Tân Phước
Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
32.   TT. Thích Nhựt Định
(Nguyễn Diên Định)
1960 42
(1978)
Chùa Khánh Đức
Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
33.   TT. Thích Đồng Thái
(Nguyễn Anh Quốc)
1957 43
(1977)
Chùa Từ Phong
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

TỈNH QUẢNG NAM: 05 vị

34.   TT. Thích Phước Minh
(Lê Thụy Kim Sơn)
1961 40
(1980)
Chùa Long Hoa
Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
35.   TT. Thích Phước Chấn
(Lại Văn Tích)
1954 40
(1980)
Chùa Hòa An
Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
36.   TT. Thích Hạnh Hoa
(Lê Xuân Quang)
1954 40
(1980)
Tổ đình Phước Lâm
Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam
37.   TT. Thích Đồng Nguyện
(Lê Công Cẩn)
1958 40
(1980)
Chùa An Lạc
Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam
38.   TT. Thích Đồng Mẫn
(Nguyễn Khá)
1956 40
(1980)
Tổ đình Chúc Thánh
Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TỈNH HẬU GIANG: 02 vị

39.   TT. Thích Thiện Huệ
(Đỗ Văn Điệp)
1949 (40)
1980
Chùa Thanh Long
Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
40.   TT. Thích Giác Tùy
(Nguyễn Minh On)
1950 49
(1971)
Tịnh xá Ngọc Phụng
Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

 TỈNH TIỀN GIANG: 09 vị

41.   TT. Thích Giác Tây
(Nguyễn Tấn Thành)
1949 40
(1980)
Tịnh xá Ngọc Đồng
Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
42.   TT. Thích Thiện Tâm
(Tạ Văn Minh)
1949 48
(1972)
Chùa Phước Thành
Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
43.   TT. Thích Huệ An
(Hồ Văn Hiếu)
1950 50
(1970)
Chùa Giác Chơn
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
44.   TT. Thích Quảng Thanh
(Lê Văn Minh)
1944 49
(1971)
Chùa Vạn Linh
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
45.   TT. Thích Giác Ngộ
(Nguyễn Văn Vẫn)
1955 40
(1980)
Chùa Phước An
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
46.   TT. Thích Giác Thiền
(Lê Kim Chí)
1951 40
(1980)
Chùa Phước Long
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
47.   HT. Thích Huệ Thông
(Nguyễn Thành Danh)
1958 42
(1978)
Chùa Bửu Thắng
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
48.   TT. Thích Thiện Độ
(Huỳnh Văn Đức)
1949 48
(1972)
Chùa Thiên Ân
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
49.   TT. Thích Quảng Thiện
(Lê Văn Còn)
1956 47
(1973)
Chùa Phước Hội
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

TỈNH VĨNH LONG: 02 vị

50.   TT. Thích Đức An
(Đào Ngọc Phước)
1960 40
(1980)
Chùa Phước Lâm
Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
51.   TT. Thích Thiện Định
(Trương Văn Bé)
1938 50
(1970)
Chùa Long Môn
Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

TỈNH LONG AN: 02 vị

52.   TT. Thích Từ Thiện
(Nguyễn Văn Út)
1956 41
(1979)
Chùa Phước Ân
Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
53.   TT. Thích Giác Nguyên
(Huỳnh Minh Châu)
1958 40
(1980)
Tịnh xá Ngọc Thành
Tp. Tân An, tỉnh Long An

TỈNH TÂY NINH: 01 vị

54.   TT. Thích Diệu Giác
(Huỳnh Văn Nhã)
1948 49
(1971)
Chùa Phước Lộc
Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

TỈNH BÌNH THUẬN: 05 vị

55.   TT. Thích Trí Huệ
(Lê Lương Ngọc)
1958 40
(1980)
Chùa Thiên Tường
Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
56.   TT. Thích Hoằng Giáo
(Bùi Ngọc Kỉnh)
1942 51
(1969)
Chùa Phước Hạnh
Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
57.   TT. Thích Chí Giác
(Nguyễn Văn Điểm)
1956 43
(1977)
Chùa Chơn Thạnh
Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
58.   TT.  Thích Tích Quang
(Lê Văn Nhẹ)
1944 40
(1980)
Chùa Phước Lâm
Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
59.   TT. Thích Tấn Tuệ
(Đinh Văn Thanh)
1960 40
(1980)
Tịnh thất Thanh Trang
Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

TỈNH SÓC TRĂNG: 02 vị

60.   TT. Thích Minh Phúc
(Huỳnh Tòng Phong)
1957 40
(1980)
Tịnh xá Ngọc Mỹ
Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
61.   TT. Thích Minh Hạnh
(Tô Văn Lập)
1960 40
(1980)
Chùa Thiên Thới
Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

TỈNH ĐỒNG THÁP: 02 vị

62.   TT. Thích Huệ Minh
(Trương Văn Thạch)
1956 40
(1980)
Chùa Thiên Quang
Tp. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
63.   TT. Thích Thiện Nghĩa
(Phạm Văn Đường)
1956 40
(1980)
Chùa Tân Long
Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TỈNH KHÁNH HÒA: 06 vị

64.   TT. Thích Chí Nguyện
(Nguyễn Quang Mỹ)
1960 40
(1980)
Chùa Long Sơn
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
65.   TT. Thích Đức Thành
(Nguyễn Công Nhẫn)
1959 40
(1980)
Chùa Pháp Tánh
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
66.   TT. Thích Chúc Long
(Nguyễn Hoa Hưng)
1960 40
(1980)
Chùa Hội Phước
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
67.   TT. Thích Hành Tri
(Đinh Ngọc Anh)
1953 40
(1980)
Cùa Đông Phước
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
68.   TT. Thích Nguyên Minh
(Nguyễn Văn Quỳnh)
1959 40
(1980)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
69.   TT. Thích Như Lưu
(Nguyễn Quang)
1948 40
(1980)
Chùa Nghĩa Hòa
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

TỈNH TRÀ VINH: 03 vị

70.   TT. Thích Huệ Pháp
(Dương Văn Bảo)
1960 40
(1980)
Chùa Phước Hòa
Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
71.   TT. Thích Minh Chánh
(Trần Văn Hiển)
1955 40
(1980)
Chùa Phổ Quang
Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
72.   TT. Thích Trí Minh
(Lâm Hoài Khung)
1958 40
(1980)
Chùa Phước Tường
Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

TỈNH BẠC LIÊU: 01 vị

73.   TT. Thích Giác Thời
(Lý Chiêu Hon)
1953 46
(1974)
Tịnh xá Ngọc Liên
Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

TỈNH LÂM ĐỒNG: 05 vị

74.   TT. Thích Thanh Tân
(Lê Trung Bính)
1957 40
(1980)
Tổ đình Linh Quang
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
75.   TT. Thích Viên Thanh
(Nguyễn Ngọc Lam)
1956 40
(1980)
Thiền viện Vạn Hạnh
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
76.   TT. Thích Tâm Vị
(Nguyễn Quới)
1957 40
(1980)
Chùa Linh Phước
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
77.   TT. Thích Viên Như
(Hoàng Hùng)
1958 40
(1980)
Chùa Linh Sơn
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
78.   TT. Thích Viên Thắng
(Đinh Hữu Thạnh)
1961 40
(1980)
Chùa Hương Yên
Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

TỈNH ĐỒNG NAI: 07 vị

79.   TT. Thích Vạn Đức
(Nguyễn Văn hùng)
1959 40
(1980)
Chùa Bửu Tháp
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
80.   TT. Thích Thiện Nhẫn
(Phạm Ngọc Qui)
1957 40
(1980)
Chùa Thừa Trung
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
81.   TT. Thích Quảng Trí
(Đoàn Văn Sủng)
1952 46
(1974)
Chùa Trúc Lâm
Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
82.   TT. Thích Minh Dũng
(Lê Văn Lộc)
1948 41
(1979)
Tịnh xá Bửu Sơn
Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
83.   TT. Thích Giác Nguyện
(Đặng minh Ngọc)
1956 40
(1980)
Chùa Ngọc Ẩn
Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
84.   TT. Thích Hải Thành
(Nguyễn Phúc Thọ)
1943 40
(1980)
Chùa Kim Long
Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
85.   TT. Thích Thiện Bửu
(Tạ Công Sâm)
1927 40
(1980)
Chùa Linh Bửu
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

TỈNH AN GIANG: 01 vị

86.   TT. Thích Thiện Điền
(Lê Thanh Quang)
1942 40
(1980)
Chùa Phật Thiền
Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  1. CẦN THƠ: 01 vị
87.   TT. Thích Thiện Lợi
(Lê Văn Vân)
1958 41
(1979)
Chùa Long An Hòa
Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ
  1. HÀ NỘI: 01 vị
88.   TT. Thích Thanh Phúc
(Nguyễn Duy Bách)
1954 36 hạ Chùa Châu Long, phường Trúc Bạch
Hà Nội

TỈNH NAM ĐỊNH: 01 vị

89.   TT. Thích Nguyên Minh
(Phùng Văn Thặng)
1956 1981
(39 hạ)
Chùa Đại An, xã Tân Thịnh
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

TỈNH QUẢNG NINH: 01 vị

90.   TT. Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
1962 1983
(38 hạ)
Chùa Yên Tử, xã Thượng Yên Công
Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 Tổng cộng: 90 vị tấn phong Hòa thượng.

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG