Công văn: V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
Số : 295/HĐTS-VP1

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

 

  Kính gửi:  – Ban , Viện Trung ương;
– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố;
– Chùa, cơ sở tự viện cả nước.

Tri ân, báo ân là giáo lý nhân bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm cứ mỗi dịp 27/7 ngày thương binh, liệt sĩ, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các cấp; Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các nghi thức cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ, và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn nghĩa tình.

Rất mong Quý ban và Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động tri ân, báo ân và làm tròn bổn phận của người con Phật trong Phật sự ý nghĩa này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Lưu: VP1,VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn