Công văn: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
Số : 296/HĐTS-VP1
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

 

 

Kính gửi:  – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.
– Ban Điều phối GHPGVN tại Lào.

Tình hữu nghị Việt Nam – Lào là tình hữu nghị vĩ đại, là mối quan hệ có một không hai trong lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đã quyết định lấy năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào đã ký các chương trình hợp tác giao lưu giữa Phật giáo hai nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập Ban Điều phối GHPGVN tại Lào nhằm không ngừng tăng cường tình hữu nghị giữa Chư Tăng và Phật tử hai nước Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum có chung đường biên giới với nước bạn Lào anh em và Ban Điều phối GHPGVN tại Lào có kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu thăm viếng lẫn nhau, tổ chức tặng quà, làm công tác từ thiện giúp đỡ Chư Tăng và Phật tử của Liên minh Phật giáo Lào tại các địa phương kết nghĩa nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Rất mong Quý ban và Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào bằng các Phật sự thiết thực nhất.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên

– HTCT, PCT TTr.;
– Ban TTr. HĐTS;
– UBTWMTTQVN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Liên hiệp các TCHNVN (VUFO);
– ĐSQVN tại Viêng Chăn;
– Lưu: VP1,VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn