Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

CÁO PHÓ

 • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;
 • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HIỆN

 • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Cửu;
 • Nguyên ủy viên Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử tỉnh Đồng Nai;
 • Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu khóa I đến khóa IV;
 • Chứng minh Môn phong Tổ đình Chùa Long Thiền.
 • Viện chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Hội Phước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Dồng Nai.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00 giờ 55, ngày 01 tháng 01 nam 2021 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý) tại Chùa Phổ Quang khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

 • Tru thế : 90 năm
 • Hạ lạp : 54 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14giờ00, ngày 01/01/2021 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phổ Quang.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14giờ30 ngày 01/01/2021 (19/11/Canh Tý).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 08/01/2021 (nhằm ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Chùa Phổ Quang, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn