Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Thành viên HĐCM GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2022

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHỰT HUỆ

  • Thành viên HĐCM GHPGVN;
  • Nguyên Uỷ viên HĐTS GHPGVN;
  • Nguyên Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Cửu Long;
  • Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Hiệu Trưởng Trường TCPH Trà Vinh;
  • Nguyên Đại Biểu HĐND tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Trụ trì Tổ đình Lưỡng Xuyên;
  • Trụ trì chùa Phật Tâm, ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 06giờ 45 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần) tại chùa Hội An, khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

        * Trụ thế   : 83 năm

        * Hạ lạp     : 57 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14giờ00, ngày 10/5/2022 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Hội An.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07giờ00 ngày 11/5/2022 (nhằm ngày 11 tháng 4 năm Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 15giờ00 ngày 13/5/2022 (nhằm ngày 13 tháng 4 năm Nhâm Dần), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Đài trà tỳ tại chùa Kompong Ksan, khóm 8, phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRÀ VINH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH LONG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn