Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÁNH

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (NK. 2017 – 2022);

Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận NK. VII (2012 – 2017) & NK. VIII (2017 – 2022);

Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN (1982 – 2012);

Nguyên Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ I, II, III, IV, V, VI (1982 – 2012);

Trụ trì Chùa Phật Quang, phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết;

Khai sơn Chùa Phật Quang II, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận;

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 30, ngày 15 tháng 03 năm 2022 (nhằm ngày 13/02 Nhâm Dần) tại Chùa Phật Quang, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

* Trụ thế: 89 năm        * Hạ lạp: 67 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 11giờ 30, ngày 16/03/2022 (nhằm ngày 14 tháng 02 năm Nhâm Dần).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phật Quang.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 16/03/2022 đến hết ngày 19/03/2022 (từ ngày 14 đến hết ngày 17/02/Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ 30, ngày 20/03/2022 (nhằm ngày 18 tháng 02 năm Nhâm Dần), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Hòa Lạc Viên – Sala Garden Đồng Nai.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn