Cáo phó: Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Minh – Thành viên HĐCM viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

 

—————

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

————–
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

CÁO PHÓ

  • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân;
  • Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC MINH

– Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (NK. 2022 – 2027); – Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận NK. VII, VIII & NK. IX (2022 – 2027); – Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân; – Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân nhiệm kỳ IV (2005 – 2012); – Khai sơn chùa Thạch Long, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận; Do niên cao lạp trưởng, đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/07/2023 (nhằm ngày 07 tháng 06 năm Quý Mão) tại chùa Thạch Long, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. * Trụ thế   : 84 năm * Hạ lạp    : 56 năm. – Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 18 giờ 00, ngày 25/07/2023 (nhằm ngày 08 tháng 06 năm Quý Mão). – Kim quan Trưởng lão Hoà thượng được tôn trí tại chùa Thạch Long. – Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 ngày 26/07/2023 đến hết ngày 28/07/2023 (từ ngày 09 đến hết ngày 11/06/Quý Mão). – Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 05 giờ 00, ngày 29/07/2023 (nhằm ngày 12 tháng 06 năm Quý Mão), sau đó cung tống Kim quan Trưởng lão Hoà thượng trà tỳ tại Đài hoả táng Hoà Lạc Viên – Sala Garden Đồng Nai.

Nay Cáo Phó.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
 BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN
 MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

     

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn