Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2022

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Thủ Đức;
– Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LAI

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ;
  • Nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức;
  • Nguyên Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Liên Quận (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức);
  • Nguyên Trụ trì Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20giờ10 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (nhằm ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

    * Trụ thế: 88 năm              * Hạ lạp: 57 năm

– Lễ nhập quan vào lúc 09giờ00, ngày 26/6/2022 (28/5/Nhâm Dần).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, phường An Phú, Tp. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh.

– Lễ truy niệm vào lúc 07giờ00, ngày 29/6/2022 (nhằm ngày mùng 01/6/Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, Tp. Thủ Đức. Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
HỆ PHÁI KHẤT SĨ
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn