Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

CÁO PHÓ

 • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC CẦU

 • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT;
 • Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng trưởng Giáo đoàn V;
 • Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 05 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 03/11/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 • Trụ thế : 82 năm
 • Hạ lạp : 58 năm

Lễ nhập quan: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 16/12/2020 (03/11/Canh Tý).

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Lễ truy niệm: Vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày 08/11/Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Trung tâm hỏa táng Long Hương, Tp. Bà Rịa để trà tỳ

 

Nay Cáo phó,

TM.BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỆ PHÁI KHẤT SĨ & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn