Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020

CÁO PHÓ

 • Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Hệ phái Khất sĩ – Thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Môn đồ Pháp quyến;

Vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÀNG LIÊN

 • Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam;
 • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương;
 • Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương;
 • Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM);

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 02h12’ ngày 28/12/2020 (nhằm ngày 15/11 năm Canh Tý), tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (số 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM).

 • Trụ thế: 92 năm;
 • Hạ lạp: 69 năm;

Lễ nhập quan vào lúc 15h00 ngày 28/12/2020 (nhằm ngày 15/11 năm Canh Tý).

Kim quan được tôn trí tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17h00 ngày 28/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020.

Lễ truy niệm vào lúc 07h15’ ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 18/11 năm Canh Tý), sau đó Di quan trà tỳ tại đài Hỏa táng Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS,
BTS GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
HỆ PHÁI KHẤT SĨ
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn