Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Từ Hương tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021

 

CÁO PHÓ

  • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai;
  • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin;

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai;
  • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai;
  • Viện chủ chùa Bửu Nghiêm. Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 02 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 07 tháng 3 năm Tân Sửu) tại chùa Bửu Nghiêm, số 55 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

  • Trụ thế: 93 năm
  • Hạ lạp: 53 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 18 giờ 00, ngày 18/4/2021 (nhằm ngày 07 tháng 3 năm Tân Sửu).

Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bửu Nghiêm.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 19 giờ 00 ngày 18/4/2021 (07/3/Tân Sửu).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 19 giờ 00, ngày 22/4/2021 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu), sau đó cung tống Kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Bửu Nghiêm, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nay cáo phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn