Cáo phó: Đại lão Hòa thượng AGGJÀFTI Dương Nhơn viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 

———————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

——————————
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

CÁO PHÓ

   – Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

   – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

   – Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng

   – Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG AGGAJÀTI DƯƠNG NHƠN

          Đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Đại biểu Quốc hội khoá IX; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Nguyên trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hoá Pàli Trung cấp Nam bộ; Trụ trì chùa Canda Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước), ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

          Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và nhiều bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.          

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 17 phút ngày 03 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão) tại Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk, ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Trụ thế: 93 năm     Hạ lạp: 73 năm

          Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13h00 ngày 03 tháng 10 năm 2023 (ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão). Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk, ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

          Lễ viếng chính thức từ 13h00 ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm Quý Mão).

          Lễ truy điệu được cử hành lúc 17h00 ngày 06 tháng 10 năm 2023 (ngày 22 tháng 8 năm Quý Mão), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng trà tỳ trong khuôn viên Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn