Bế mạc Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN

Sáng ngày 31/12/2021, Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN được diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối 2 văn phòng Trung ương giáo hội với các điểm cầu Ban Trị sự 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hội nghị buổi chiều tiếp tục nghị sự các vấn đề quan trọng của Giáo hội và bế mạc Hội nghị cùng ngày.

Chủ tọa Hội nghị là Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, nhị vị Phó Chủ tịch TT HĐTS, chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS. Tham dự có chư Tôn đức ủy viên HĐTS, thành viên các Ban,Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Mở đầu, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc. Theo đó, công tác tổ chức đã hoàn thành 96% đúng với tinh thần thông tư số 205/TT-HĐTS do Trung ương Giáo hội ban hành.

Thay mặt Ban Tăng sự Trung ương, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương  trình quyết định Tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN. Theo danh sách được Hội nghị thông qua, có 63 vị được tấn phong Hòa thượng, 274 vị được tấn phong Thượng tọa, 147 được tấn phong Ni trưởng, 461 vị được tấn phong Ni sư.

Tiếp đó, dựa theo Thông tư số 60/TT-HĐTS do Trung ương Giáo hội ban hành ngày 26/3/2021, chư Tôn đức đại biểu tham dự Hội nghị cùng với Đoàn Chủ tọa cùng nhau thảo luận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hội nghị lần lượt tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết 2021, kế hoạch Phật sự 2022; các kiến nghị về công tác quản lý tự viện, Tăng Ni, công tác phòng chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội; Những khó khăn đang gặp phải … của chư Tôn đức HĐTS, Trưởng các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký thông qua danh sách tặng bằng Tuyên dương công đức đến các tổ chức Giáo hội đã hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2021, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban kinh tế tài chính Trung ương cũng thông qua bản báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội trong năm 2021.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã đúc kết bằng bản nghị quyết gồm 19 điều do Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS trình trước Hội nghị và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

Đúc kết bế mạc Hội nghị, thay mặt chủ tọa đoàn, HT.Thích Thiện Nhơn cung kính phụng hành lời đạo từ của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, tiếp nhận phát biểu của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, tiếp thu ý kiến đóng góp của chư Tôn đức.

Hòa thượng bày tỏ, nhờ ý kiến chân thành tại Hội nghị sẽ chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự; tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, hạn chế trong các hoạt động Phật sự để trên cơ sở đó hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022; phấn đấu thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu Phật sự quan trọng mà Đại hội VIII đã đề ra và nghị quyết Hội nghị kỳ 6 khóa VIII đã thông qua, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững và tỏa sáng trong tương lai cũng như hội nhập trên trường quốc tế.

Đăng Huy