Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đón nhận Quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Sáng ngày 16/3, tại Thiền viện Quảng Đức (Quận 3, TP.HCM), Ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).