Bản tin Phật sự 20h ngày 14/9/2021

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/9/2021

1. HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM TỔNG KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021

2. BÌNH DƯƠNG: QUỸ TỪ THIỆN CHÙA THIÊN QUANG TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO CÁC BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN

3. THÁI NGUYÊN: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

4. KIÊN GIANG: HỘI ĐKSSYN HUYỆN GÒ QUAO TRAO 9.000 QUYỂN TẬP CHO HỌC SINH NGHÈO DỊP NĂM HỌC MỚI

5. TP. HCM: CHÙA VẠN LIÊN TRAO TẶNG 600 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI QUẬN 8

6. HÀ NỘI: THƠM THẢO NHỮNG CHUYẾN XE RAU 0 ĐỒNG TỪ NGƯỜI DÂN XÃ TIẾN THỊNH

7. CHÙA SULE – NGÔI CHÙA THIÊNG LIÊNG CỦA MYANMAR