Ban lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
——————
BAN LỄ TANG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

– Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
– Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội);
– Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Viện chủ tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

1. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN

2. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN

3. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN

4. Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

5. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

6. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

7. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

8. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

9. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

10. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

11. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

12. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.

13. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

14. Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

15. Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trí sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

16. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

17. Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

18. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

19. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

20. Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

21. Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

22. Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

23. Hoà thượng Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

24. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

25. Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

26. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

27. Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1).

28. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN (VP2).

29. Thượng toạ Thích Thanh Phong – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.

30. Thượng tọa Thích Thanh Vịnh – Đại diện Pháp tử.

31. Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam.

32. Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

33. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tp. Hà Nội

34. Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng ban Ban Tôn giáo Tp. Hà Nội.

35. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nộ!

36. Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện thân quyến.