Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Chiều ngày 11-10, tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – chùa Quán Sứ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc đã tổ chức Hội nghị thảo luận một số công tác quan trọng cho Đại hội IX.

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm
Hội nghị tại chùa Quán Sứ – Văn phòng TƯGH

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Tham sự Hội nghị có nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch TT, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; chư Tôn đức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Thư ký HĐTS.

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Hòa thượng Chủ tịch phát biểu mở đầu đã đặt ra những nội dung trọng tâm về công tác tổ chức Đại hội IX để chư Tôn đức thảo luân và thống nhất phương án chuẩn bị Đại hội cho được kiện toàn.

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS thông qua các nội dụng chính của Hội nghị, Báo cáo công tổ chức Đại hội Phật giáo của các tỉnh thành, tính đến nay có 61/63 đơn vị tổ chức thành công Đại hội, trong đó còn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đang khó khăn trong công tác tổ chức Đại hội, qua đó xin ý kiến của Ban Chỉ đạo có phương án giải quyết.

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Tiếp đó, Ban Tăng sự thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia HĐTS nhiệm kỳ IX, chư Tôn đức đã thảo luận và có nhiều ý kiến quan trọng cho các nội dung trên.

Ban chỉ đạo Đại hội IX họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm

Đúc kết các ý kiến chư Tôn đức, Hòa thượng Chủ tịch cho rằng, công tác nhân sự nhiệm kỳ IX là việc hệ trọng của Giáo hội để đề cử ra những nhân tố tích cực gánh vác trọng trách của Giáo hội trong tương lai, vì lý do đó thành viên Ban Chỉ đạo phải có sự công tâm và trí tuệ trong việc lựa chọn nhân sự.

Đăng Huy