Danh sách tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017 – 2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

————— 

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

DANH SÁCH
TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA

Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017 – 2022) HĐTS GHPGVN

TỈNH ĐẮK NÔNG: 02 vị

STT HỌ TÊN
PHÁP DANH
SINH NĂM HẠ
LẠP
THƯỜNG TRÚ
1.        ĐĐ. Thích Chiếu Ý
(Nguyễn Ngọc Mười )
1975 25
(1995)
Chùa Hoa Khai
Huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông
2.        ĐĐ. Thích Minh Lâm
(Hồ Lâm Sơn)
1966 25
(1995)
Chùa Hoa Khai
Huyện Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông

 

TP. ĐÀ NẴNG: 01 vị

3.        ĐĐ. Thích Pháp Đạo
(Phạm Phú Tư)
1964 25
(1995)
Chùa Đà Sơn
Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG: 13 vị

4.        ĐĐ. Thích Nhật Nghiêm
(Nguyễn Văn Quốc Hội)
1968 26
(1994)
Chùa Thiên Ân
Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương
5.        ĐĐ. Thích Thiện Hỷ
(Nguyễn Văn Phẩm)
1958 25
(1995)
Nhất Nguyên Bửu Tư
Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương
6.        ĐĐ. Thích Huệ Trí
(Võ Tấn Thành)
1974 25
(1995)
Chùa Bửu Phước
Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
8.        ĐĐ. Thích Minh Chí
(Lê Thành Sơn)
1975 25
(1995)
Chùa Phước Thạnh
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
9.        ĐĐ. Thích Thiện Thành
(Trần Trúc Linh)
1972 25
(1995)
Chùa Bình Long
Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương
10.        ĐĐ. Thích Tắc An
(Nguyễn Văn Tiếng)
1969 25
(1995)
Chùa Thái Sơn
Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
11.        ĐĐ. Thích Thiện Đức
(Nguyễn Văn Hiền)
1970 25
(1995)
Chùa Vân Sơn
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
12.        ĐĐ. Thích Chiếu Hội
(Bùi Tấn Hải)
1964 28
(1992)
Chùa Thiên Ân
Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
13.        ĐĐ. Thích Thiện Thuận
(Nguyễn Văn Long)
1958 25
(1995)
Chùa Hội Khánh
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
14.   ĐĐ. Thích Minh Pháp
(Phạm Hoàng Xuân)
1964 25
(1995)
Chùa Niệm Phật
Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương
15.   ĐĐ. Thích Lệ Hòa
(Nguyễn An Hòa)
1963 25
(1995)
Chùa Bửu Sơn
Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
17.   ĐĐ. Thích Thiện Phùng
(Lê Văn Bu)
1951 25
(1995)
Chùa Long Quang
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
18.   ĐĐ. Thích Huệ Minh
(Cao Văn Thanh)
1965 25
(1995)
Chùa An Lạc
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 05 vị

19.   ĐĐ. Thích Bửu Minh
(Nguyễn Thanh Hiền)
1972 26
(1994)
Chùa Bình Quang
Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
20.   ĐĐ. Thích Từ Chánh
(Nguyễn Xuân Ngọc)
1962 25
(1995)
Chùa Kim Sơn
Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
21.   ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
(Phan Xuân Thịnh)
1976 25
(1995)
Tu viện Thanh Long II
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
22.   ĐĐ. Thích Long Đức
(Trương Văn Điền)
1968 25
(1995)
Chùa Từ Thắng
Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
23.   ĐĐ. Thích Phước Nhàn
(Trần Chí Dũng)
1959 25
(1995)
Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

 

TỈNH BÌNH ĐỊNH: 16 vị

24.   ĐĐ. Thích Giác Xuân
(Nguyễn Thắm)
1943 54
(1966)
Tịnh xá Báo Ân
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
25.   ĐĐ. Thích Quảng Duy
(Văn Trung Quốc)
1975 26
(1994)
Chùa Long Khánh
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
26.   ĐĐ. Thích Quảng Giác
(Trần Văn Bằng)
1967 27
(1993)
Chùa Hải Long
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
27.   ĐĐ. Thích Thị Tấn
(Tô Văn Đạo)
1971 27
(1993)
Chùa Phú Thọ
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
28.   ĐĐ. Thích Quảng Nhàn
(Phan Đình Thanh)
1970 26
(1994)
Chùa Linh Thứu
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
29.   ĐĐ. Thích Quảng Thọ
(Lê Ngọc Bửu)
1943 44
(1976)
Chùa Thái Phong
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
30.   ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Đõ Hữu Tiến)
1966 26
(1994)
Chùa Đông Định
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
31.   ĐĐ. Thích Giác Trực
(Lê Ngọc Ẩn)
1957 26
(1994)
Tịnh xá Ngọc Nhơn
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
32.   ĐĐ. Thích Viên Chơn
(Lê Hữu Thành)
1974 26
(1994)
Chùa Long Hoa
Huyện Phù Mỹ, Bình Định
33.   ĐĐ. Thích Đồng Thinh
(Lê Văn Ninh)
1962 40
(1980)
Chùa Hội Khánh
Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
34.   ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Nguyễn Văn Bảy)
1966 31
(1989)
Chùa Huệ Quang
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
35.   ĐĐ. Thích Nhuận Toàn
(Huỳnh Ngọc Châu)
1963 31
(1989)
Chùa Thiên Trúc
Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
36.   ĐĐ. Thích Giác Hạnh
(Nguyễn Ngọc Thái)
1952 38
(1982)
Chùa Nguyễn Huệ
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
37.   ĐĐ. Thích Nhuận Tài
(Nguyễn Văn Khớ)
1973 26
(1994)
Chùa Phước Hải
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
38.   ĐĐ. Thích Như Long
(Nguyễn Ngọc Bê)
1972 26
(1994)
Chùa Tân An
Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
39.   ĐĐ. Thích Vạn Lạc
(Nguyễn Quốc Tuấn)
1967 31
(1989)
Chùa Lộc Sơn
Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tp. HỒ CHÍ MINH: 37 vị

40.   ĐĐ. Thích Nhật Ấn
(Đặng Minh Trí)
1960 28
(1992)
Chùa Thiên Phước
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
41.   ĐĐ. Thích Trí Diệu
(Trần Anh Tuấn)
1970 26
(1994)
Chùa An Lạc
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
42.   ĐĐ. Thích Chúc Đạo
(Châu Quốc Đạt)
1972 26
(1994)
Chùa Đông Hưng
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
43.   ĐĐ. Thích Chúc Kiên
(Nguyễn Tấn Trung)
1969 26
(1994)
Chùa Đông Thạnh
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
44.   ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu
(Phạm Phú Hiền)
1973 26
(1994)
Tu viện Vĩnh Đức
Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
45.   ĐĐ. Thích Nhuận Thuận
(Cao Minh Hiếu)
1971 25
(1995)
Chùa Huệ Quang
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
46.   ĐĐ. Thích Thường Hạnh
(Nguyễn Văn Hiếu)
1974 25
(1995)
Chùa Nguyên Hương
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
47.   ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Nguyễn Văn Nam)
1964 25
(1995)
Chùa Vĩnh Nghiêm
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
48.   ĐĐ. Thích Minh Quang
(Lương Kiến Học)
1975 26
(1994)
Chùa Long Bửu
Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
49.   ĐĐ. Thích Thị Trụ
(Nguyễn Văn Bé)
1975 25
(1995)
Chùa Tân Phước
Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
50.   ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Mai Văn Đạt)
1968 25
(1995)
Chùa Tuyền Lâm
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
51.   ĐĐ. Thích Giác Minh
(Nguyễn Văn Minh)
1954 36
(1984)
Tịnh xá Lộc Uyển
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
52.   ĐĐ. Thích Phước Thành
(Lê Quang Hùng)
1955 35
(1985)
Chùa Bửu Quang
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
53.   ĐĐ. Thích Trí Trường
(Phạm Văn Lâu)
1974 25
(1995)
Chùa Lộc Dã
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
54.   ĐĐ. Thích Hạnh Lâm
(Trịnh Xuân Đông)
1964 25
(1995)
Chùa Hưng Long
Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
55.   ĐĐ. Thích Hạnh Trực
(Phạm Lê)
1969 29
(1991)
Chùa Khánh Vân
Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
56.   ĐĐ. Thích Pháp Khai
(Nguyễn Văn Thảo)
1969 25
(1995)
Chùa Phước Thiện An
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
57.   ĐĐ. Thích Thiện Mẫn
(Nguyễn Ngọc Hùng)
1974 26
(1994)
Chùa Pháp Quang
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
58.   ĐĐ. Thích Chúc Thông
(Ngô Văn Cao Ly)
1968 25
(1995)
Chùa Bảo Tịnh
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
59.   ĐĐ. Thích Trí Châu
(Huỳnh Bửu Ngọc)
1956 25
(1995)
Chùa Phước An
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
60.   ĐĐ. Thích Đức Minh
(Hồ Thạnh)
1971 25
(1995)
Chùa Pháp Hoa
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
61.   ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Thái Thanh Trong)
1969 27
(1993)
Chùa Bồ Đề
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
62.   ĐĐ. Thích Lệ Trí
(Nguyễn Văn Dô)
1970 25
(1995)
Chùa Pháp Vân
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
63.   ĐĐ. Thích Chiếu Luận
(Huỳnh Văn Lý)
1956 25
(1995)
Chùa Pháp Vân
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
64.   ĐĐ. Thích Minh Tấn
(Hồ Văn Thuận)
1964 26
(1994)
Chùa Đồng Hiệp
Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
65.   ĐĐ. Thích Minh Lạc
(Trần Đặng Minh Tân)
1975 25
(1995)
Chùa Thới Hòa
Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
66.   ĐĐ. Thích Minh Nhựt
(Lê Trung Dũng)
1973 25
(1995)
Chùa Phước Lâm
Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
67.   ĐĐ. Thích Thiện Nhu
(Huỳnh Văn Tợn)
1951 26
(1994)
Chùa Từ Quang
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
68.   ĐĐ. Thích Thiện Hỷ
(Trần Văn Tuồng)
1964 25
(1995)
Chùa Cửu Thiên
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
69.   ĐĐ. Thích Thiện Lạc
(Trần Văn Tống)
1967 25
(1995)
Chùa Linh Tiên
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
70.   ĐĐ. Thích Phúc Thành
(Trần Công Kiên)
1927 26
(1994)
Chùa Báo Ân
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
71.   ĐĐ. Thích Lệ Thiện
(Nguyễn Hiền Lương)
1936 48
(1972)
Chùa Đức Phú
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
72.   ĐĐ. Thích Minh Trung
(Lê Minh Trung)
1972 25
(1995)
Chùa Diệu Quang
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
73.   ĐĐ. Thích Tâm Viên
(Mai Thanh Bình)
1975 27
(1993)
Chùa Diệu Quang
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
74.   ĐĐ. Thích Tắc Hiếu
(Nguyễn Văn Đẹt)
1970 25
(1995)
Chùa Pháp Vương
Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
75.   ĐĐ. Thích Tịnh Tâm
(Lê Ngọc Hùng)
1970 25
(1995)
Chùa Hoằng Linh
Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
76.   ĐĐ. Thích Trung Bửu
(Lưu Văn Lộc)
1974 25
(1995)
Chùa Bửu Ân
Huyện Củ Chí, Tp. Hồ Chí Minh

 

TỈNH QUẢNG NAM: 02 vị

77.   ĐĐ. Thích Như Giáo
(Nguyễn Công Duy)
1954 27
(1993)
Chùa Giác Nguyên
Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
78.   ĐĐ. Thích Như Giải
(Nguyễn Đức Toán)
1966 25
(1995)
Chùa Lầu
Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 

TỈNH BẠC LIÊU: 03 vị

79.   ĐĐ. Sankhapalo
(Danh Dần)
1975 26
(1994)
Chùa Hòa Bình Mới
Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
80.   ĐĐ.Metathero
(Thạch Vuông)
1975 25
(1995)
Chùa Cái Giá Chót
Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
81.   ĐĐ. Săchă RéKhết ô
(Thạch Thái)
1975 25
(1995)
Chùa Hòa Bình Cũ
Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

 

TỈNH HẬU GIANG: 03 vị

82.   ĐĐ. Thích Chiếu Dụng
(Trần Trung)
1969 25
(1995)
Tịnh thất Quan Âm
Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
83.   ĐĐ. Thích Đạo Như
(Võ Trung Hiền)
1972 25
(1995)
Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang
Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
84.   ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Lưu Chí Tài)
1957 26
(1994)
Tịnh xá Ngọc Phụng
Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

 

TỈNH TIỀN GIANG: 10 vị

85.   ĐĐ. Thích Minh Thiện
(Dương Minh Đức)
1974 25
(1995)
Chùa Tam Bửu
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
86.   ĐĐ. Thích Lệ Ngộ
(Phan Văn Hoạch)
1941 25
(1995)
Chùa Hội Thọ
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
87.   ĐĐ. Thích Nhuận Lễ
(Huỳnh Văn Sen)
1942 25
(1995)
Chùa Quang Long
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
88.   ĐĐ. Thích Nhật Hùng
(Nguyễn Văn Việt)
1965 25
(1995)
Chùa Phước An
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
89.   ĐĐ. Thích Giác Hạnh
(Đoàn Văn Vạn)
1956 40
(1980)
Chùa Linh Châu
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
90.   ĐĐ. Thích Thiện Vĩnh
(Nguyễn Văn Phước)
1965 25
(1995)
Chùa Liên Hoa
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
91.   ĐĐ. Thích Hải Châu
(Nguyễn Thành Nghĩa)
1975 26
(1994)
Chùa Linh Quang
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
92.   ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn
(Huỳnh Tấn Tuấn)
1969 28
(1992)
Chùa Phù Châu
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
93.   ĐĐ. Thích Đức Tựu
(Huỳnh Văn Lưới)
1972 28
(1992)
Chùa Đông Lông
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
94.   ĐĐ. Thích Chiếu Thể
(Phan Châu Tâm)
1970 29
(1991)
Chùa Mỹ Tuyền
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

 

TỈNH VĨNH LONG: 04 vị

95.   ĐĐ. Thích Phước Chơn
(Dương Thái Hư)
1958 26
(1994)
Chùa Long Tín
Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
96.   ĐĐ. Thích Tịnh Hòa
(Phan Thanh Phong)
1975 25
(1995)
Chùa Sơn An
Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
97.   ĐĐ. Thích Thiện Huấn
(Lê Văn Diễn)
1974 25
(1995)
Chùa Pháp Bửu
Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
98.   ĐĐ. Thích Giác Hạnh
(Phan Minh Phụng)
1973 25
(1995)
Tịnh xá Ngọc Tân
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

TỈNH LONG AN: 04 vị

99.   ĐĐ. Thích Thiện Chánh
(Phạm Văn Đạo)
1968 25
(1995)
Chùa Khánh Ninh
Huyện Cần Đước, tỉnh Long An
100.   ĐĐ. Thích Giác Tôn
(Võ Văn Tiên)
1966 27
(1993)
Tịnh thất Hoa Nghiêm
Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
101.   ĐĐ. Thích Lệ Tấn
(Võ Văn Dực)
1950 25
(1995)
Chùa Giác Hoa
Huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
102.   ĐĐ. Thích Thiện Thông
(Lê Văn Việt)
1967 25
(1995)
Chùa Pháp Tuyền
Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

TỈNH TÂY NINH: 02 vị

103.   ĐĐ. Thích Thiện Chơn
(Chế Hoàng Tùng)
1975 25
(1995)
Chùa Quan Âm
Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
104.   ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Nguyễn Trọng Trí)
1976 25
(1995)
Chùa Hạnh Lâm
Huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

 

TỈNH BÌNH THUẬN: 05 vị

105.           ĐĐ. Thích Nguyên Trí
(Nguyễn Xuân Dũng)
1974 26
(1994)
Chùa Minh Pháp
Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
106.           ĐĐ. Thích Chiếu Anh
(Nguyễn Hữu Lộc)
1974 25
(1995)
Tịnh thất Liên Thọ
Huyện Hàm Thuận Nam. tỉnh Bình Thuận
107.           ĐĐ. Thích Chiếu Nhã
(Nguyễn Ngọc Lợi)
1974 25
(1995)
Chùa Phước Điền
Huyện tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
108.           ĐĐ. Thích Chiếu Thủ
(Nguyễn Hữu Tài)
1967 25
(1995)
Chùa Quảng Thành
Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
109.           ĐĐ. Th Nguyên Dương
(Nguyễn Hoàng)
1945 26
(1994)
Tịnh thất Bửu Long
Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

 

TỈNH SÓC TRĂNG: 02 vị

110.           ĐĐ. Thích Trí Viên
(Võ Văn Xuân)
1955 29
(1991)
Chùa Thiên Phước
Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
111.           ĐĐ. Thích Minh Tân
(Đoàn Văn Phước)
1964 26
(1994)
Tịnh xá Ngọc Hòa
Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

 

TỈNH ĐỒNG THÁP: 10 vị

112.           ĐĐ. Thích Chơn Trí
(Võ Quốc Hùng)
1973 25
(1995)
Chùa Phước Hưng
Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
113.           ĐĐ. Thích Thiện An
(Nguyễn Văn Nhóm)
1970 25
(1995)
Chùa Minh Tân
Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
114.           ĐĐ. Thích Giác Chơn
(Bùi Văn Hữu)
1949 25
(1995)
Tịnh xá Ngọc Quang
Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
115.           ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Nguyễn Văn Thọ)
1943 25
(1995)
Chùa Phước Hòa
Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
116.           ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Trần Văn Hai)
1931 29
(1991)
Chùa Hồng Liên
Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
117.           ĐĐ. Thích Thiện Thật
(Lê Văn Đúng)
1975 25
(1995)
Chùa Tân Long
Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
118.           ĐĐ. Thích Chơn Tâm
(Nguyễn Kiến Trúc)
1976 25
(1995)
Chùa Thanh Lương
Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
119.           ĐĐ. Thích Phước
(Lạc Huỳnh Văn Thê)
1954 28
(1992)
Chùa Tân Phù
Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
120.           ĐĐ. Thích Lệ Nhựt
(Nguyễn Xuân Oánh)
1969 25
(1995)
Chùa Thiên Phước
Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
121.           ĐĐ. Thích Lệ Phú
(Lê Hải Phú)
1975 25
(1995)
Chùa Vạn Linh
Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

 

TỈNH KHÁNH HÒA: 02 vị

122.           ĐĐ. Thích Quảng Lạc
(Nguyễn Long)
1967 27
(1993)
Chùa Pháp Hoa
Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
123.           ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Trương Đình Nha)
1967 32
(1988)
Chùa Đức Hòa
Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

TỈNH BẾN TRE: 01 vị

124.           ĐĐ. Thích Trí Thọ
(Nguyễn Thành Chung)
1975 25
(1995)
Chùa Phước Lộc
Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

 

TỈNH QUẢNG NGÃI: 01 vị

125.           ĐĐ. Thích Chánh Trí
(Trần Văn Anh)
1942 47
(1973)
Tổ đình Từ Lâm
Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC: 05 vị

126.           ĐĐ. Thích Chiếu Tâm
(Lương Văn Thu)
1958 25
(1995)
Xã Phước Tín, thị xã Phước Long
Tỉnh Bình Phước
127.           ĐĐ. Thích Bửu Khánh
(Lê Hoàng)
1964 25
(1995)
Chùa Trúc Lâm
Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
128.           ĐĐ. Thích Minh Lộc
(Nguyễn Văn Dũng)
1960 25
(1995)
Chùa Thanh Nghiêm
Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
129.           ĐĐ. Thích Minh Chánh
(Nguyễn Văn Lắm)
1972 26
(1994)
Chùa Long Đức
Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
130.           ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Trương Văn Khuê)
1971 25
(1995)
Chùa Nam Thiên
Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

 

TỈNH LÂM ĐỒNG: 03 vị

131.           ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Duy Tiến)
1972 26
(1994)
Tịnh thất Thanh Tịnh
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
132.           ĐĐ. Thích Đồng Tâm
(Lê Ngọc Hòa)
1975 26
(1994)
Tu viện An Lạc
Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
133.           ĐĐ. Thích Linh Trí
(Trần Chính Đức)
1970 26
(1994)
Tổ đình Linh Quang
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

TỈNH ĐỒNG NAI:  18 vị

134.           ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Hồ Văn Tài)
1965 25
(1995)
Chùa Long Vân
Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
135.           ĐĐ. Thích Thiện Tấn
(Đỗ Phương Vũ)
1975 25
(1995)
Chùa Bửu An
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
136.           ĐĐ. Thích Tịnh Hiệp
(Lương Thanh Tân)
1971 25
(1995)
Chùa Long Bửu
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
137.           ĐĐ. Thích Quảng Tánh
(Nguyễn Văn Tâm)
1970 25
(1995)
Chùa Phước Viên
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
138.           ĐĐ. Thích Quảng Ảnh
(Trần Quang Phương)
1975 25
(1995)
Chùa Phước Viên
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
139.           ĐĐ. Thích Hạnh Đạt
(Nguyễn Đăng Thứ)
1940 51
(1969)
Chùa Huyền Trang
Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
140.           ĐĐ. Thích Huệ Tánh
(Lê Minh Trị)
1967 25
(1995)
Chùa Xuân Hòa
Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
141.           ĐĐ. Thích Giác Cơ
(Nguyễn Đình Thiện)
1959 27(1993) Chùa Long Ứng
Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
142.           ĐĐ. Thích Huệ Quang
(Huỳnh Văn Chiến)
1973 25
(1995)
Chùa Trúc Lâm
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
143.           ĐĐ. Thích Lệ Nhân
(Lê Văn Nhân)
1957 25
(1995)
Chùa Khánh Long
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
144.           ĐĐ. Thích Nhựt Tín
(Nguyễn Huy Cường)
1971 25
(1995)
Chùa Dược Sư
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
145.           ĐĐ. Thích Huệ Phương
(Nguyễn Minh Thư)
1974 25
(1995)
Chùa Phương Hòa
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
146.           ĐĐ. Thích Thọ Niệm
(Hoàng Văn Trí)
1972 25
(1995)
Chùa Đại Minh
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
147.           ĐĐ. Thích Hạnh Trung
(Trần Anh Đức)
1975 25
(1995)
Chùa Bửu Lộc
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
148.           ĐĐ. Thích Huệ Thông
(Nguyễn Tâm Ấn)
1967 25
(1995)
Chùa Thanh Nguyên
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
149.           ĐĐ. Thích Minh Từ
(Danh Văn Hạnh)
1972 25
(1995)
Chùa Pháp Hưng
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
150.           ĐĐ. Thích Đạo Huy
(Đinh Văn Thanh)
1971 25
(1995)
Thiền viện Thường Chiếu
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
151.           ĐĐ. Thích Tắc Tuyền
(Võ Thành Tân)
1956 43
(1977)
Chùa Phước Hưng
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

TỈNH AN GIANG: 10 vị

152.           ĐĐ. Thích Huệ Thống
(Nguyễn Thanh Hồng)
1971 25
(1995)
Chùa Thành An
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
153.           ĐĐ. Thích Minh Diệu
(Phạm hồng Phấn)
1952 25
(1995)
Chùa Thành An
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
154.           ĐĐ. Thích Nhựt Minh
(Trần Thanh Hùng)
1971 25
(1995)
Chùa Huỳnh Long Tam
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
155.           ĐĐ. Thích Thiện Chí
(Lâm Văn Thoại)
1945 25
(1995)
Thiền viện Đông Lai
Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
156.           ĐĐ. Thích Minh Huệ
(Phan Ngọc Ánh)
1966 25
(1995)
Chùa Sơn Công
Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
157.           ĐĐ. Thích Thiện Thanh
(Võ Thành Thiện)
1972 26
(1994)
Chùa Hưng Sơn
Huyện An Phú, tỉnh An Giang
158.           ĐĐ. Thích Thiện Đức
(Nguyễn Văn Phước)
1974 25
(1995)
Chùa Vĩnh Quang
Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
159.           ĐĐ. Thích Thiện Thành
(Nguyễn Văn Tư)
1955 40
(1980)
Chùa Phước Hậu
Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
160.           ĐĐ. Thích Liên Tâm
(Phạm Văn Tâm)
1970 25
(1995)
Chùa Hội Tông
Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
161.           ĐĐ. Thích Giác Nguyện
(Nguyễn Thanh Dũng)
1968 27
(1993)
Tịnh thất Viên Lạc
Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 

TP.CẦN THƠ: 01 vị

162.           ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Bùi Văn Út Em)
1966 27
(1993)
Tịnh thất Phúc Hậu
Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: 01 vị

163.           ĐĐ. Th Phước Nghiêm
(Nguyễn Văn Khởi)
1971 26
(1994)
Chùa Báo Quốc
Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

TP.HÀ NỘI: 05 vị

164.           ĐĐ. Thích Thanh Phương
(Bùi Viết Nhương)
1972 27 hạ
(1992)
Chùa Sủi, xã Phú Thị
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
165.           ĐĐ. Thích Tiến Đức
(Trương Đình Thinh)
1971 25 hạ
(1995)
Chùa Quyết Tiến, xã Vân Côn
Huyện Hoài Đức, Hà Nội
166.           ĐĐ. Thích Đức Tiến
(Nguyễn Lê Dũng)
1973 25 hạ
(1995)
Chùa Châu Long, phường Trúc Bạch
Quận Ba Đình, Hà Nội
167.           ĐĐ. Thích Quảng Hân
(Lê Duy Hân)
1973 25 hạ
(1995)
Chùa Lý Triều Quốc Sư, P. Hàng Trống
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
168.           ĐĐ. Thích Nguyên Thanh
(Quách Thanh Vân)
1968 25 hạ
(1995)
Chùa Khuyến Lương, Phường Trần Phú
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

TỈNH BẮC KẠN: 01 vị

169.           ĐĐ. Thích Minh Triết
(Nguyễn Mạnh Đạt)
1972 26 hạ
(1994)
Chùa Liên Hoa, xã Liên Bão
Huyện Tiên Du, Hà Nội

 

TỈNH ĐIỆN BIÊN: 01 vị

170.           ĐĐ. Thích Giác Trí
(Vũ Trí Đức Tú)
1975 25 hạ
(1994)
Chùa Đìa, thôn Đìa, xã Nam Hồng
Huyện Đông Anh.

 

TỈNH BẮC NINH: 05 vị

171.           ĐĐ. Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Thế Đông)
1974 25 hạ
(1994)
Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ
Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
172.           ĐĐ. Thích Thanh Hưng
(Tăng Quang Hưng)
1972 25 hạ
(1996)
Chùa Yên Lã, phường Tân Hồng
Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
173.           ĐĐ. Thích Thanh Anh
(Nguyễn Thanh Anh)
1970 25 hạ
(1996)
Chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ
Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
174.           ĐĐ. Thích Thanh Hải
(Hoàng Đăng Ước)
1974 25 hạ
(1996)
Chùa Dận, phường Đình Bảng
Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
175.           ĐĐ. Thích Thanh Hỗ
(Đỗ Duy Sơn)
1966 28 hạ
(1989)
Chùa Bảo Tháp, xã Đông Cửu
Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

 

TỈNH NINH BÌNH: 01 vị

176.           ĐĐ. Thích Minh Thiện
(Phạm Đức Kiền)
1972 25 hạ
(1991)
Chùa Yên Bình, xã Yên Lộc
Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

 

TỈNH QUẢNG NINH: 01 vị

177.           ĐĐ. Thích Hiển Thiện
(Nguyễn Văn Hân)
1973 25 hạ
(1996)
Chùa Phả Thiên, phường Cẩm Sơn
Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

 

THÁI BÌNH: 02 vị

178.           ĐĐ. Thích Thanh Vượng
(Lê Văn Vượng)
1971 25 hạ
(1994)
Chùa Quan ÂM, thị trấn Thanh Nê
Huyện Kiến Xương, Thái Bình
179.           ĐĐ. Thích Thanh Nghĩa
(Nguyễn Đình Nghĩa)
1971 26 hạ
(1994)
Chùa Tây Long, xã Quỳnh Giao
Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

 

TỈNH VĨNH PHÚC: 01 vị

180.           ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
(Trần Đức Hóa)
1971 25 hạ
(1996)
Chùa Văn Sơn, xã Thượng Trung
Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

 

PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER:

TỈNH AN GIANG: 02 vị

181.           ĐĐ. Chanh Tắc Thê Rô
(Chau Sóc Khonl)
1977 24
(1996)
Chùa RÔ
Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
182.           ĐĐ. Kanh Thar Thommo
(Chau Ky)
1979 24
(1996)
Chùa Wanh Ong
Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Tổng cộng: 180 vị tấn phong Thượng tọa.

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG