THÔNG BÁO V/v gửi tranh ảnh phục vụ triển lãm Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

2017-05-18 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

___________________________________________

Số:  099/TB-HĐTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v gửi tranh ảnh phục vụ triển lãm

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

 

Kính gửi:        - Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Khóa VIII nhiệm kỳ (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội khóa VIII GHPGVN, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 19, 20, 21, 22 tháng 11năm 2017.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố về việc sưu tập các tranh ảnh có liên quan đến hoạt động Phật sự tại Trung ương và địa phương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) theo qui cách:

            - Hình ảnh và số liệu phải ghi rõ nội dung, đơn vị (phía dưới mặt trước hình).

            - Khổ hình 35x45 ép Plastic cứng.

            - Số lượng mỗi đơn vị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành không quá 10 ảnh. Các thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ không quá 20 ảnh.

Thời gian gửi ảnh: Chậm nhất ngày 15/8/2017.

Địa điểm:

- Các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, gửi về Văn phòng 1 - Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội;

- Các tỉnh, thành khu vực phía Nam, gửi về Văn phòng 2 - Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm các tranh ảnh hoạt động Phật sự của Giáo hội là dịp để quảng bá thành tựu các hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, đồng thời góp một phần lớn trong việc thành công của Đại hội. Rất mong Quý Ban thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp. 

Bị chú: Ban Tổ chức Đại hội không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị gửi hình triển lãm không đúng thời gian quy định. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image