THÔNG BÁO Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017

2017-05-11 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

_______________________________

Số: 091/TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017

 

Kính gửi:     - Ban, Viện Trung ương GHPGVN

                                                - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành 

                                                           

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) sẽ được tổ chức vào các ngày 04-05/7/2017 (11-12/6/Đinh Dậu), tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017, chuẩn bị công tác tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để có cơ sở sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 về Văn phòng Trung ương Giáo hội.

-     Thời gian: Chậm nhất là ngày 25 tháng 6 năm 2017.

-     Nơi gửi:

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TW GHPGVN.

            Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

            Kính chúc Quý Ban, Viện vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng!

 


Bị chú :

- Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

TL. CHỦ TỊCH

TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image