LỜI TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

2017-05-15 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------------

LỜI TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính bạch Giác linh Bồ Tát:
                      Lửa ngất tòa sen mãi đượm hồng

Pháp thân lồng lộng tựa hư không

Danh thơm còn mãi trang thanh sử

Quả tim bất diệt, đóa sen hồng.

Thật vậy, cách đây 54 năm, cũng vào thời điểm này, giữa thành phố Sài Gòn, thủ đô của chế độ Ngô Đình Diệm, nhân dân và Phật giáo Miền Nam đã dấy lên những phong trào đấu tranh đòi độc lập tự do dân chủ, thống nhất Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội. Nhất là phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo của Phật giáo đồ Việt Nam vì chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Trong khí thế bừng bừng quyết tử để Đạo pháp được trường tồn, thì xuất hiện một nhục thân Bồ Tát, đó là Bồ tát Thích Quảng Đức, với tinh thần vô ngã vị tha, trọn một đời lập chí siêu phàm, suốt một kiếp hiện thân Đại Sĩ. Như Bồ tát đã từng huấn thị:

"Đạo pháp mất còn mới là điều hệ trọng
Xác thân này như cát bụi phù du”

Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, vô úy của Đạo Phật, Bồ tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, vì sự độc lập, thống nhất đất nước, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo, được ghi trong bản tuyên ngôn 5 nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi. Bồ tát đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp vào sáng ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão (11/6/1963) giữa đại lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bi cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bồ tát vào thế giới bất diệt, hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử  Việt Nam và đã đánh động lương tri nhân loại trên thế giới biết đến thực trạng khổ đau của nhân dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, kể từ đó:

Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình tỏa sáng nét Từ bi.

Bằng tinh thần bất bạo động, vô úy, không một tấc sắt trong tay, với tình thương và trí tuệ sáng ngời dũng cảm, bằng đức Đại hùng, đại lực, đại từ bi của Bồ tát, Ngài đã lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương phủ lên sắt thép, lấy tình thương hóa giải bất công, tàn bạo, góp phần thành công cho cuộc đấu tranh đòi bình đẳng, tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách mạng ngày 01/11 do quân đội chủ xướng. Do vậy, trước khi sắp vĩnh viễn cõi đời, viên mãn Bồ tát đạo, Ngài vẫn còn nhắn nhủ:

"Tôi nằm xuống Tăng Ni hãy tiến tới
Quyết hy sinh giữ lấy đạo vàng”
Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, mầu nhiệm, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã tạo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1964; thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một Quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do. Để từ đó, Hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau tỏa ngát hương.
Thắm thoát, 54 năm đã trôi qua, dù không gian có biến dịch, thời gian có đi qua, quá khứ đã lui về dĩ vãng, lịch sử có sang trang, nhưng công đức mà Bồ tát và chư Thánh tử Đạo đã hy sinh cho Đạo Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, tự do tín ngưỡng được tôn trọng sẽ còn sống mãi trong lòng người con Phật Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam cùng thế giới. Đặc biệt, tháp tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc) giữa lòng Thủ đô Hà Nội, cũng như con đường được mang tên Thích Quảng Đức, chạy ngang qua chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận và tượng đài công viên Bồ tát Thích Quảng Đức tại Quận 3, giữa lòng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Nơi đây cách nay 54 năm Bồ tát đã tự thiêu thân bảo tồn Đạo pháp, là một minh chứng hùng hồn cho lịch sử, mà thế hệ trước cũng như những thế hệ sau của nhân dân thành phố, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh mãi mãi ghi nhớ và trân trọng công đức Bồ tát đã hy sinh cho Đạo pháp và Dân tộc, như dòng người trôi chảy liên tục, dòng sử Việt luân lưu bất tận. Quả thực: "Muôn kiếp uy nghi nhìn bảo tượng. Khói vẽ nên hình bóng vĩ nhân. Giáo hội kính ghi công đạo hạnh. Thế gian còn nhớ mãi bậc Chân nhân”.
Với trái tim bất diệt, nhiệm mầu, trái tim biểu thị của sự kết tinh bao nghị lực kiên cường, lòng quả cảm bất khuất trung kiên, bằng tinh thần, ý chí, hồn thiêng sông núi của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã hun đúc nên con người Thích Quảng Đức, là một kỷ vật vô cùng quý báu mà Ngài đã để lại cho Tăng Ni, Phật tử chúng ta, đã trở thành bảo vật chung của Quốc gia Dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Quả tim bất diệt ấy là đóa hoa sen tươi thắm bất nhiễm, là viên ngọc vô giá, long lanh như ngọc lưu ly thanh tịnh đã được nung đến độ cao của lửa thế gian hữu hạn, nhưng vẫn sáng ngời sắc thái tự nhiên bất diệt giữa lòng các pháp hữu vi giả tạm, giúp cho con người có thiện tâm, thiện chí, vững bền niềm tin nhân quả của đạo lực, tu hành trong hiện tại và tương lai. Như Ngộ Ấn Thiền sư đã nói:

 "Trên núi ngọc thiêu màu vẫn đượm

Trong lò sen nở sắc thường tươi”

Và còn biết bao vị Tăng Ni, Phật tử, chư Thánh tử vì Đạo, đã noi gương đại hùng lực, đại từ bi của Bồ Tát thiêu thân cúng dường Tam bảo, quyết chí hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho nước nhà độc lập, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc và phồn vinh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hoàn thành công cuộc bảo vệ hòa bình, kết thúc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Quả thật:

"Xác ai ngã xuống đất này

Cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi”  
Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 54, ngày Bồ tát vị pháp thiêu thân, chư Thánh tử vì Đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho chúng ta được sống và hưởng thụ những thành công tốt đẹp và không ngừng phát triển của Phật giáo Việt Nam hơn 50 năm qua, với sự hình thành và phát triển liên tục, trang nghiêm, huy hoàng vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.Để kỷ niệm và tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử Đạo, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nỗ lực phát huy Chánh pháp, phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới, độc lập tự do cho dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu.
Mong rằng ngọn lửa thiêng hùng tráng, vô úy, từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, gương hy sinh cao cả của chư Thánh tử Đạo sẽ soi đường dẫn lối cho GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển vững mạnh, trang nghiêm, ổn định trong lòng dân tộc, góp phần làm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, xứng đáng với thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu ngày càng phát triển ổn định, thắm đượm nghĩa tình, hội nhập thế giới theo phương châm của Giáo hội "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

Kính mong Pháp thân Bồ tát và Giác linh chư Thánh tử Đạo thùy từ chứng giám!

 

NAM MÔ VỊ PHÁP THIÊU THÂN QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT

MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image