KẾ HOẠCH: Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

2016-05-28 5,286

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 _________________

Số: 067 /KH. HĐTS

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2016)

 

Kính gửi

- Ban, Viện Trung ương GHPGVN

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Namsum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Qua gần 07 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.

Để đánh giá những thành quả đạt được trong 35 năm qua của GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành; tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022; căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trọng thể tổ chức Đại lễ Kỷ niệm và hội thảo 35 năm ngày thành lập Giáo hội (07.11.1981 – 07.11.2016) như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP GHPGVN CẤP TRUNG ƯƠNG:

A. BAN CHỨNG MINH:

                                                            Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Hòa thượng Danh Nhưỡng

Hòa thượng Dương Nhơn

Hòa thượng Thích Thanh Sam

Hòa thượng Thích Hiển Pháp        

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Hòa thượng Thích Thiện Bình

Hòa thượng Thích Đức Phương

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Giác Nhường

Hòa thượng Thích Thanh Dũng

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Hòa thượng Thích Tắc An

 

B. BAN TỔ CHỨC:

Trưởng Ban              : Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

            Phó Ban                                 : Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

: Hòa thượng Thích Thiện Pháp

: Hòa thượng Thích Giác Toàn

: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

 : Hòa thượng Thạch Sok Xane

: Hòa thượng Thích Thiện Tánh

: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

: Hòa thượng Thích Gia Quang

: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

: Hòa thượng Thích Quảng Tùng

: Hòa thượng Thích Huệ Minh

: Hòa thượng Thích Trung Hậu

: Thượng tọa Thích Quảng Hà

: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

: Thượng tọa Thích Đức Thiện

: Thượng tọa Thích Thanh Điện

: Thượng tọa Thích Thiện Thống

Ủy viên          : HT. Đào Như                                   HT. Thích Thanh Duệ         

                        : HT. Thích Như Niệm                     HT. Thích Giác Giới

: HT. Thích Từ Thông                      HT. Thích Đức Thanh

: HT. Thích Huệ Trí              HT. Thích Thiện Sanh

: HT. Thích Hải Ấn                           HT. Thích Tấn Đạt

                        : HT. Danh Lung                               HT. Thích Thiện Đức

                        : TT. Thích Thanh Phong                TT. Thích Thọ Lạc

: TT. Thích Huệ Thông                    TT. Thích Minh Hiền

                        :TT. Thích Bửu Chánh                     ĐĐ. Thích Phước Nguyên

                        : NT. Thích nữ Ngoạt Liên              NT. Thích nữ Tịnh Nguyện

: NT. Thích nữ Huệ Từ                     Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

                                    : Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ)     GS. Lê Mạnh Thát

- Ban Thư ký:                      

                        : TT. Thích Đức Thiện                     TT. Thích Thiện Thống

                        : HT. Đào Như                                   TT. Thích Thanh Điện        

                        : TT. Thích Huệ Thông                    HT. Thích Tấn Đạt  

                        : HT. Danh Lung                               TT. Thích Thọ Lạc

                        : TT. Thích Thanh Tuấn                  TT. Thích Quang Thạnh

- Ban Nội dung :      Ban Thư Ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

 

C. CÁC TIỂU BAN:

- Tiểu ban Tiếp tân

- Tiểu ban Trang trí

- Tiểu ban Xướng ngôn

- Tiểu ban Quà tặng

- Tiểu ban Cư trú và ẩm thực

- Tiểu ban Thực hiện tài liệu

- Tiểu ban Liên lạc báo đài

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian:

- Trung ương Giáo hội:

+ Đại Lễ Kỷ niệm chính thức vào ngày 07/11/2016 tại Thủ đô Hà Nội;

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 01 – 05/11/2016.

- Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/10/2016.

2. Địa điểm:

     Văn phòng 1 TWGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

     Văn phòng 2 TWGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

     Thời gian và địa điểm tại các Tỉnh, Thành do Ban Trị sự ấn định.

3. Chương trình Đại Lễ Kỷ niệm: (áp dụng chung cho Trung ương và địa phương)

  Niệm Phật cầu gia bị.

  Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

  Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

  Tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ GHPGVN.

  Diễn văn Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

  Tặng hoa chúc mừng.

  Báo cáo thành quả đạt được qua 7 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.  

  Báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập Ban Trị sự đến nay (dành cho Phật giáo các tỉnh, thành tổ chức tại địa phương).

  Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, tuyên dương công đức của GHPGVN.

  Phát biểu của Lãnh đạo chính quyền Trung ương và địa phương.

  Cảm tạ của Ban Tổ chức.

4. Nội dung các biểu ngữ:

a. Biểu ngữ treo ngoài cổng chính:

Chào mừng Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 (07/11/1981 – 07/11/2016).

b. Pano trong hội trường:

- Trước cửa Hội trường:

          "Chào mừng Quý Đại biểu về dự Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN”.

- Chính giữa hội trường:

"Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(07/11/1981 – 07/11/2016)”.

- Hai bên hội trường:

          + Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

          + Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

5. Hình thức tổ chức:

a)   Chủ đề của Đại lễ kỷ niệm: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm hình thành, ổn định và phát triển”.

b)  Các sự kiện sẽ được tổ chức, thực hiện theo từng nhóm cụ thể và có đề án riêng.

c)   Triển khai các chương trình hoạt động chào mừng như: Hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, triển lãm, từ thiện, thuyết pháp, hoa đăng… với ý nghĩa ca ngợi những thành tựu 35 năm hình thành và phát triển GHPGVN.

d)  Lễ mit-tinh chào mừng được tổ chức vào ngày 07/11/2016 tại thủ đô Hà Nội.

e)   Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức mit-tinh chào mừng vào ngày 05/11/2016 (khai mạc triển lãm, văn nghệ từ ngày 01 – 05/11/2016).

f)    Các Ban, Viện Trung ương phối hợp, tổ chức các sự kiện hội thảo, tọa đàm, triển lãm, văn nghệ …, từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/10/2016 theo từng đề án cụ thể:

-       Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Quản lý Tự viện, Tăng Ni trong thời đại hội nhập”.

-       Ban Hoằng Pháp phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển Đạo pháp bằng tinh thần Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”.

-       Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học và các Học Viện tổ chức Hội thảo khoa học "Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại”.

-       Ban Văn hóa phối hợp với Ban Nghi lễ tổ chức triển lãm thành tựu 35 thành lập GHPGVN.

-       Ban Phật giáo Quốc tế phối hợp với Ban Thông tin – Truyền Thông tổ chức công tác quảng bá Đại lễ Kỷ niệm ở trong nước và ở nước ngoài.

-       Ban Từ Thiện Xã hội và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương tổ chức các hoạt động từ thiện.

g)   Các Ban, Viện phối hợp lập đề án cụ thể, kế hoạch tổ chức các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trình Ban Thường trực HĐTS.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1.  Thành lập Ban Tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm tại Trung ương và các tỉnh, thành. Ban Tổ chức tại tỉnh, thành do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành làm Trưởng Ban Tổ chức.

2.  Quý Ban Trị sự hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, các Tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ "Chào mừng Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2016)” tại cổng chính.

3.  Trong Đại Lễ kỷ niệm cần có những phát biểu của Chư Tôn đức Tăng Ni các Hệ phái và Quý Cơ quan chức năng tại địa phương.

4.  Vận động Tăng Ni, Phật tử và đầy đủ các Hệ phái của GHPGVN tại địa phương tham dự (không hạn chế số lượng).

5.   Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành có văn bản đăng ký việc tổ chức Đại Lễ kỷ niệm với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

6.  Tổ chức tuyên truyền Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương (Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố). 

7.  Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời dự Đại Lễ Kỷ niệm tại Sóc Sơn, Hà Nội:

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh;

- Ban Thường trực HĐTS và các Ủy viên HĐTS;

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành;

- Cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương;

- Cơ quan ngoại giao các nước tại Thủ đô Hà Nội;

- Các Hội Phật tử ở nước ngoài;

- Đồng bào Phật tử;

- Cơ quan thông tấn, báo chí.

8.   Trung ương Giáo hội sẽ gửi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 35 năm qua, để Quý Ban Trị sự triển khai thực hiện. 

9.   Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cử đoàn Đại biểu tham dự Đại Lễ Kỷ niệm theo số lượng đại biểu được phân bổ và gửi danh sách Đại biểu về Văn phòng Trung ương Giáo hội (Văn phòng TWGH sẽ gửi thông báo cụ thể số lượng đại biểu).

* Khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Email: vp1giaohoi@gmail.com

* Khu vực phía Nam gửi về Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM. Email: vitinhvp2@yahoo.com

10. Kinh phí tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm tại Trung ương Giáo hội:

- Xin Chính phủ hỗ trợ.

- Vận động các nhà tài trợ.

- Tăng Ni, Phật tử cúng dường.

11. Thời gian gửi Báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại địa phương về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022, rất mong được sự hoan hỷ và quan tâm thực hiện của Chư tôn Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị Sự Phật giáo các tỉnh, thành để Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành công viên mãn.

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận:

- Như trên "để thực hiện”

- BTT HĐTS "để b/c”

- Ban Tôn giáo Chính phủ "để b/c”

- UBND, UBMTTQ, BTG tỉnh, thành

                 "để biết”

- Lưu

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image