CHƯƠNG TRÌNH & LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

2017-11-19 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------

 

CHƯƠNG TRÌNH & LỊCH HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2017:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

* Buổi sáng

 

- Tiếp đón Quý Đại biểu tại:

+ Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Khách sạn Tổng Liên đoàn Lao động, số 95 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Khách sạn Công Đoàn, đường Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đại biểu ở xa được đưa đón từ Sân bay Nội Bài và ga Hà Nội về khách sạn Kim Liên, khách sạn Tổng Liên đoàn Lao động.

* Buổi chiều:

- 14 giờ 00

Họp Ban Tổ chức Đại hội và 02 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự để rà soát lại công tác và nội dung, chương trình Đại hội.

1. Duyệt lại chương trình tổ chức Đại hội (HT. Thanh Nhiễu).

2. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự báo cáo về chương trình và nội dung Đại hội (TT. Đức Thiện).

3. Ban Tăng sự trình danh sách tấn phong Giáo phẩm. Xin biểu quyết thông qua danh sách tấn phong và nghi thức tấn phong Giáo phẩm (HT. Thiện Pháp – đọc HT. Huệ Thông và TT. Quang Thạnh).

4. Ban Nhân sự Đại hội trình Đề án nhân sự Đại hội VIII (HT. Thiện Pháp, đọc TT. Đức Thiện).

5. Ban Nội dung Đại hội đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI.

Ngày 20 tháng 11 năm 2017:

* Buổi sáng:

- 08 giờ 00

Quý Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Liệt sỹ Bắc Sơn.

- 10 giờ 00

Cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu Phật sự của GHPGVN tại khu vực triển lãm Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô.

* Buổi chiều:

- 14 giờ 00

Toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội phiên trù bị tại Hội trường.

1. Đại biểu tiếp nhận tài liệu Đại hội.

    Hòa thượng Chủ tịch phát biểu khai mạc phiên Trù bị.

2. Nghe báo cáo việc thẩm tra tư cách Đại biểu và giới thiệu các đoàn Đại biểu (TT. Quảng Hà).

3. Nghe báo cáo Nội quy của Đại hội (HT. Thanh Điện).

4. Nghe thông báo về Chương trình làm việc của Đại hội (TT.  Thiện Thống).

5. Dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, suy cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội do Hội đồng Trị sự giới thiệu (HT. Huệ Thông).

6. Nội dung phiên Trù bị Đại hội (TT. Đức Thiện):

 - Ban Nội dung báo cáo dự thảo văn kiện trình bày trong Đại hội:

+ Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

+ Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII (2022 - 2022).

+ Thư gửi Chủ tịch Nước, thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

 - Ban Nhân sự báo cáo đề án nhân sự của HĐTS nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) và giới thiệu danh sách dự kiến (HT. Thiện Pháp trình).

+ Trình danh sách dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh khóa VIII (TT. Thiện Thống đọc).

+ Trình danh sách suy cử Hội đồng Trị sự khóa VIII (TT. Đức Thiện)

 - Ban Tổ chức thông báo chi tiết Nội quy sinh hoạt, thời gian, địa điểm và phương tiện đưa đón từ nơi nghỉ đến Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô trong thời gian Đại hội của Quý Đại biểu (ĐĐ. Nguyên Chính).

 - Ban Tuyên truyền, Ban Văn hóa, văn nghệ, triển lãm báo cáo (HT. Trung Hậu).

* Buổi tối:

- 19 giờ 30

Biểu diễn vở cải lương VUA PHẬT do Nhà hát Cải lương Trung ương thực hiện.

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC TRONG 02 NGÀY 21 - 22/11/2017

Ngày 21 tháng 11 năm 2017:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

* Buổi sáng

Cử hành Nghi thức Khai mạc Đại hội.

- 07 giờ 00

Xuất phát từ  đến Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô.

- 07 giờ 30

Đại biểu ổn định tại Hội trường Đại hội (Đại biểu các Ban, Viện TƯ; Ban Trị sự các tỉnh, thành phố; Đại biểu khách mời các Ban, Bộ ngành TƯ; Đại biểu các Đại Sứ quán; Đại biểu các tổ chức Phật giáo quốc tế; Phật tử Việt kiều).

- Tại Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô diễn ra chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội.

- Tại chùa Quán Sứ, Trụ sở TƯGHPGVN cư hành Lễ cầu nguyện tại Chính điện với thành phần dự lễ gồm: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Nghi lễ cầu nguyện do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chủ lễ, thời gian hành lễ là 10 phút. Cung thỉnh chư Tôn đức Y áo Casa trang nghiêm.

- 07 giờ 40

Ban Kinh sư cung rước chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự từ Chùa Quán Sứ đến Hội trường Đại hội.

- 08 giờ 00

Đón tiếp các Đại biểu lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phòng khách của Hội trường Đại hội.

- 08 giờ 15

Khai mạc Đại hội theo chương trình:

- Niệm Hồng danh Đức Phật (3 lần).

- Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

- Phút nhập từ bi quán tưởng niệm Lịch đại Tổ sư, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Liệt sĩ và Lãnh đạo Giáo hội đã viên tịch qua các nhiệm kỳ.

- Cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

- Diễn văn Khai mạc.

- Đoàn Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc dâng hoa chào mừng Đại hội.

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa Đức Pháp chủ.

- Đại diện cho tất cả các đoàn Phật giáo quốc tế tặng hoa Đức Pháp chủ.

- Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022). của GHPGVN.

+ Phát biểu chúc mừng Đại hội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Phát biểu chào mừng Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

- 10 giờ 30

Nghi thức khen thưởng của Nhà nước, TƯMTTQ cho tập thể, cá nhân Tăng Ni, Cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- 11 giờ 00

Đại hội nghỉ trưa

* Buổi chiều

- 14 giờ 00

Tham luận của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố và của các Đại biểu.

- 17 giờ 00

Kết thúc ngày làm việc thứ Nhất.

* Buổi tối

- 19 giờ 00

- Thuyết giảng chủ đề Đại hội VIII.

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2017:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

* Buổi sáng

- 08 giờ 00

Đại hội tiếp tục tham luận.

- 09 giờ 00

Đại hội thông qua bản Hiến chương đã được góp ý Tu chỉnh lần thứ VI và xin biểu quyết thông qua.

- 10 giờ 00

Nghỉ giải lao.

- 10 giờ 15

Đại hội biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư.

- 10 giờ 45

Thông qua các văn kiện Thư gửi Chủ tịch nước; Thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo  Việt Nam.

- 11 giờ 00

Đại hội nghỉ trưa.

* Buổi chiều

- 14 giờ 00

Công tác nhân sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

- Báo cáo danh sách bổ sung HĐCM và Đại hội suy tôn.

- Báo cáo danh sách nhân sự HĐTS nhiệm kỳ VIII và Đại hội suy cử.

- 15 giờ 00

Đại hội nghỉ giải lao và xem triển lãm.

- 15 giờ 15

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa VIII họp phiên đầu tiên suy cử Ban Thường trực của 2 Hội đồng (tại phòng họp riêng).

- 16 giờ 00

Đại hội cử hành Lễ Bế mạc.

- Giới thiệu thành phần Đại biểu tham dự Lễ Bế mạc Đại hội.

- Thông báo kết quả suy tôn Ban Thường trực HĐCM, suy tôn Đức Pháp chủ và suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự, các chức danh Ban Thường trực HĐTS.

- Đại hội cử hành lễ tụng bài Kinh Chuyển Pháp luân bày tỏ ý chí, nguyện vọng của Đại hội kính dâng Đức Pháp chủ.

- Đạo từ của Đức Pháp chủ khuyến giáo Đại biểu Đại hội, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

- Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

- Các đoàn Phật giáo quốc tế tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

- Lời tri ân của Ban Tổ chức Đại hội đối với Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm hỷ cúng cho Đại hội.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Diễn văn bế mạc Đại hội.

- Đại hội hồi hướng công đức.

- 18 giờ 30

Tiệc liên hoan chúc mừng Đại hội thành công.

 Ngày 23 tháng 11 năm 2017:

- 08 giờ 00

Quý Hòa thượng và chư vị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đến chào Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN.

- 10 giờ 00

- Thăm và cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

- Tiễn các Đoàn Đại biểu về địa phương.

 

Thời gian làm việc của Đại hội:

-   Buổi sáng:   08giờ 00 đến 11giờ 00.

-   Buổi chiều: 14giờ 00 đến 17giờ 00.

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image