Cáo phó Trưởng lão HT. Thích Phước Thành viên tịch

2014-01-19 3,361

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                VĂN PHÒNG 2                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2014


 CÁO PHÓ

-Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định.

-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phù Mỹ

-Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC THÀNH

-Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-Nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Định.

-Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định.

-Viện chủ Tổ đình Thiên Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 05giờ00, ngày 18 tháng 01 năm 2014 (nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ) tại Tổ đình Thiên Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

* Trụ thế : 101 năm

* Hạ lạp : 72 năm

-Lễ nhập Kim quan vào lúc 08giờ00, ngày 19/01/2014 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

-Kim Quan Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Thiên Phước.

-Lễ viếng bắt đầu lúc 11giờ00, ngày 19/01/2014 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

-Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00 ngày 23/01/2014 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Thiên Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

ĐỆ NHẤT PHÓ PHÁP CHỦ - CHỦ TỊCH HĐTS

 

(đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

      

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image