Cáo Phó: Trưởng lão HT Thích Chí Mãn - UV HĐTS - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng

2017-09-09 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2017

 

CÁO PHÓ


Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ MÃN

− Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
− Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
− Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng;
− Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê;
− Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Đà Nẵng;
− Trú trì chùa Pháp Vân, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 08/9/2017 (nhằm ngày 18/7/Đinh Dậu) tại chùa Pháp Vân, phường An Khê, quậnThanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

* Trụ thế: 76 năm      * Hạ lạp52 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 05 giờ 00, ngày 10/9/2017 (20/7/Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Vân, số 372 đường Hà Huy Tập, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/9/2017 đến hết ngày 15/9/2017 (từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/Đinh Dậu).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 16/9/2017 (26/7/Đinh Dậu), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại chùa Pháp Vân, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng./.

      Nay Cáo Phó

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

(đã ký)

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image