Cáo Phó: Hoà Thượng Thích Trí Viên Uỷ viên HĐTS GHPGVN

2017-10-17 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

 

CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

-   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ VIÊN

-       Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-       Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;

-       Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;

-       Nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;

-       Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa;

-       Trú trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, Tp. Nha Trang và chùa Hòa Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 23giờ 45phút, ngày 15 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

                        * Trụ thế       : 71 năm

                        * Hạ lạp         : 44 năm       

- Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 21giờ00, ngày 16 tháng 10 năm 2017 (27 tháng 8 năm Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, Tp. Nha Trang.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 07giờ00 ngày 17-19/10/2017 (28 đến 30/8/Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm vào lúc 07giờ00 ngày 20/10/2017 (01/9/Đinh Dậu), sau đó cung tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa.

 

 Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image