Cáo Phó: Đại lão HT. Thích Thiện Sanh - Uy Viên Thường Trực HĐTS GHPGVN

2017-11-08 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

 

CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

-   Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Sóc Trăng

-   Môn đồ Pháp quyến chùa Khánh Sơn vô cùng kính tiếc báo tin:

 

 

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SANH

-        Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-        Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

-        Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN;

-        Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

-        Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Sóc Trăng;

-        Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;

-        Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;

-        Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng;

-        Viện chủ chùa Khánh Sơn, phường 6, Tp. Sóc Trăng.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17giờ40 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 09 năm Đinh Dậu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

                        * Trụ thế: 82 năm                * Hạ lạp: 56 năm        

-        Lễ nhập kim quan vào lúc 08giờ00, ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/09/Đinh Dậu).

-        Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Khánh Sơn, phường 6, Tp. Sóc Trăng.

-        Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14giờ00 ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/09/Đinh Dậu).

-        Lễ truy niệm vào lúc 08giờ00 ngày 12/11/2017 (nhằm ngày 24/09/Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 

           Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN LỄ TANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

 

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image