Cáo Phó: Đại Lão Hoà Thượng Thích Tịnh Khai Thành viên HĐCM GHPGVN

2018-01-04 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh

-   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

 

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHAI

-       Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-       Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

-       Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 

-       Trụ trì chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 17giờ00, ngày 03 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

                        * Trụ thế       : 84 năm

                        * Hạ lạp         : 56 năm       

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 04 tháng 01 năm 2018     (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10giờ00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 08 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 22 tháng 11 năm Đinh Dậu), sau đó cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh và nhập tro cốt vào tháp tại chùa Thiền Lâm Cổ.

 

Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image