BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

2016-07-15 3,536

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 --------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

---------------------------------------------------------

Trưởng ban

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Trưởng ban

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

 

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

 

Hòa thượng Thích Thiện Tánh

 

Hòa thượng Thạch Sok Xane

 

Hòa thượng Thích Giác Toàn

 

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

 

Hòa thượng Thích Gia Quang

 

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

 

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

 

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

 

Thượng tọa Thích Quảng Hà

Phó Trưởng ban kiêm Thư ký

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ủy viên

Hòa thượng Thích Huệ Trí

 

Thượng tọa Thích Thiện Thống

 

Hòa thượng Đào Như

 

Thượng tọa Thích Thanh Điện

 

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

 

Thượng tọa Thích Huệ Thông

 

BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image