Văn bản giáo hội

Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng bị đánh bom
Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng bị đánh bom
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức lên tiếng về hành vi cực đoan đánh bom Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, Cộng hòa Ấn Độ,
Xem chi tiết »
Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V
Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V
HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LỜI NÓI ĐẦU Trong hơn hai ngàn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày nay, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam đã thực hiện qua các thời kỳ, nhưng chưa được trọn vẹn. Từ năm 1975, Tổ quốc đã thống nhất, cả nước đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Phật giáo Việt Nam đã có đầy đủ cơ duyên thực hiện nguyện vọng thống nhất trọn vẹn các tổ chức Giáo hội, Hội, Hệ phái Phật giáo, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 07/11/1981.
Xem chi tiết »