Nghiên cứu » Tư tưởng

Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tại
Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tại
Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, thành viên trong lòng GHPGVN sẽ tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc...
Xem chi tiết »
Làm theo Lời dạy của đức Đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN
Làm theo Lời dạy của đức Đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN
Trong Phật giáo, các Tăng ni phải lấy giới luật của Phật làm thầy, vận dụng giáo lý Lục hòa làm chuẩn mực cho nếp sống tu học...
Xem chi tiết »
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng tinh thần đoàn kết và thống nhất cao độ
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng tinh thần đoàn kết và thống nhất cao độ
Bằng tinh thần đoàn kết, tự do tín ngưỡng tôn giáo, ngày 14/06/1955 tại Sắc lịnh số 234/SL Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: " Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do thờ cúng của nhân dân.
Xem chi tiết »