Phật học » Triết học

Lời Phật dạy về công ơn cha, mẹ và bổn phận làm con
Lời Phật dạy về công ơn cha, mẹ và bổn phận làm con
Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy...
Xem chi tiết »
Giáo, Cơ, Thời, Quốc
Giáo, Cơ, Thời, Quốc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm nay bước vào đầu nhiệm kỳ VII và chúng ta có bổ sung những điều mới trong Hiến chương...
Xem chi tiết »
Đạo Phật, nguồn sinh động của văn hóa nhân loại
Đạo Phật, nguồn sinh động của văn hóa nhân loại
Đạo Phật có sứ mạng đem ánh sáng và tình thương đến cho muôn loại. Ánh sáng của tinh tú, của mặt trời mặt trăng giúp cho con người thoát mọi phiền tạp, mò mẫm, đen đặc của muôn đời...
Xem chi tiết »
Hóa thân
Hóa thân
Bồ-tát Quán Tự Tại (Quán Thế Âm) chứng được vô ngã pháp..
Xem chi tiết »