Phật học » Triết học

10 lời khuyên giúp chúng ta biết sống và bước theo dấu chân Đức Phật
10 lời khuyên giúp chúng ta biết sống và bước theo dấu chân Đức Phật
Lời giới thiệu của người dịch : Trong một quyển sách nhỏ mang tựa đề là « Phật Giáo nhập môn » (ABC du Bouddhisme...
Xem chi tiết »
Bồ-tát Thập hạnh & Thập hồi hướng
Bồ-tát Thập hạnh & Thập hồi hướng
Quán sát kỹ, thấy được việc cần làm và không còn sai lầm là giai đoạn cuối của Bồ-tát thập hạnh, tròn được hạnh...
Xem chi tiết »
Cách báo hiếu báo ân tốt nhất
Cách báo hiếu báo ân tốt nhất
Mùa Vu lan hay mùa báo hiếu trong đạo Phật thường gợi chúng ta nhớ đến lời dạy rất sâu sắc của Đức Phật rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Xem chi tiết »
Thuyết luân hồi
Thuyết luân hồi
Tất cả chúng ta hiện giờ có mặt ở đây không phải chỉ một lần, mà là vô số lần rồi...
Xem chi tiết »