Nghiên cứu » Trao đổi

Phật dụng cái tâm
Phật dụng cái tâm
“Phật dụng cái tâm mà! Miễn mình có lòng hướng Phật thôi cũng đủ rồi!”. Đó là câu mà một số người thường hay vận dụng mỗi khi có ai hỏi sao không cố gắng ăn chay, dẫu chỉ một tháng hai ngày.
Xem chi tiết »