Phật học » Tịnh độ

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này...
Xem chi tiết »
Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
“Tịnh độ tam kinh nhất luận” là một thành ngữ rất phổ biến nói về những kinh luận y cứ của pháp môn Tịnh độ...
Xem chi tiết »