Văn hoá-Văn học » Thơ, Truyện

Vua Trời Đế Thích tham kiến Phật
Vua Trời Đế Thích tham kiến Phật
Khi đức Phật ngự trong động Nhẫn-Đà Bà-La, tại núi Tà-đà, thuộc nước Ma-kiệt-Đà, bấy giờ Vua Trời Thích (Đế-Thiên Đế-Thích, cũng gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế) khởi tâm muốn đến gặp Phật...
Xem chi tiết »