Văn hoá-Văn học » Thơ, Truyện

Những vần thơ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những vần thơ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đây là những vần thơ xuất phát từ sự kính trọng một vị tướng tận trung với nước, tận hiếu với dân - vị Đại tướng của nhân dân - vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam...
Xem chi tiết »
Bùi Giáng nổi giận trong sân chùa
Bùi Giáng nổi giận trong sân chùa
Những “ngày tháng ngao du” đây đó, Bùi Giáng thường dừng chân ở các ngôi chùa và quen biết đàm đạo với rất nhiều vị thiền sư, tăng ni, cư sĩ cũng như các nhà nghiên cứu Phật học ở Sài Gòn...
Xem chi tiết »
Của để dành
Của để dành
Mẹ làm cái gì đấy. Cô gái hỏi khi thấy mẹ vốc bớt một nắm gạo từ trong nồi cho vào cái thùng tôn để ở góc bếp...
Xem chi tiết »