Phật học

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này...
Xem chi tiết »
Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật
Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật
Ðại Sư đã thụ ký, Ðương lai Phật hạ sinh, Danh hiệu là Từ Thị, Như trước sau Kinh nói...
Xem chi tiết »
Phần mềm Kinh sách điện tử tiếng Việt
Phần mềm Kinh sách điện tử tiếng Việt
Sau hơn một năm chuẩn bị về nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật; đến nay Ban biên tập đã hoàn thành và cho ra đời bản App windows “Kinh sách điện tử Phật giáo tiếng Việt”...
Xem chi tiết »
Bộ Tranh Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Bộ Tranh Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là bậc đại A La Hán mà mọi người biết đến.
Xem chi tiết »