Văn hoá-Văn học » Lịch sử » Nhân vật

Bậc Bồ Tát hiện hữu trong đời
Bậc Bồ Tát hiện hữu trong đời
Ôn Chí Tín đã viên tịch, chúng con muốn viết đôi dòng để tưởng nhớ đến hình ảnh một vị Bồ Tát bình dị trong đời, đạo đức sáng ngời để đàn hậu tấn chúng con phải học, phải cố mà noi theo.
Xem chi tiết »
Nhìn từ một thời: Kính tưởng nhớ Hòa thượng Minh Châu
Nhìn từ một thời: Kính tưởng nhớ Hòa thượng Minh Châu
Thông thường thì trải qua bao nhiêu thời gian để được gọi là Một thời? Có thể là một tháng, vài ba tháng, nửa năm...
Xem chi tiết »
NÀNG A (Khâu Ni công chúa)
NÀNG A (Khâu Ni công chúa)
Trong số các tướng lĩnh của Hai Bà Trưng, có một nữ tướng rất đặc biệt, đó là Nàng A – vị nữ tướng vốn xuất than là một nhà tu hành theo Phật giáo.
Xem chi tiết »
Chuyện vị triệu phú thời Đức Phật - Cư sĩ Anathapindika (Cấp Cô Độc)
Chuyện vị triệu phú thời Đức Phật - Cư sĩ Anathapindika (Cấp Cô Độc)
Này Gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu, khi tâm tốt đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, Ðộc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không trở thành thô xấu. Vì sao? Vì quả dị thục to lớn. Ai có thể làm tâm tốt đẹp, thì vật bố thí không thể thô xấu được. Như vậy ông cần phải hiểu biết. Lời dạy của Đức Phật
Xem chi tiết »