Nghiên cứu

Suy nghĩ từ lời Kinh
Suy nghĩ từ lời Kinh "thân người khó được, Phật pháp khó nghe"
Dù là người xuất gia hay tại gia, con đường duy nhất để tránh được “thân người khó được” là con đường tu thân, tích đức, là thực hiện được những phương pháp tu tập từ đơn giản đến những phương pháp cao siêu hơn.
Xem chi tiết »
Cùng mĩm cười với Phật
Cùng mĩm cười với Phật
Mong nhân gian luôn gặp nhau trong nụ cười từ ái đầy tình thương yêu, tỉnh thức của Đức Thế Tôn.
Xem chi tiết »